W

W ramach województwa pomorskiego
możemy udzielać pożyczek
dla mikro i małych przedsiębiorstw
ponieważ to właśnie one mają największe
trudności w uzyskaniu kredytów w sektorze bankowym.

Inicjatywa JEREMIE, w swoich założeniach
wypełnia tę lukę zapewniając finansowanie –
zwrotne oczywiście, bo wszystkie pożyczki
muszą być razem z odsetkami
zwrócone – podmiotom, które
finansowania tego w innych
instytucjach uzyskać nie mogą.

 

Ze Sławomirem Koprowskim – prezesem Zarządu Pomorskiego Funduszu
Pożyczkowego Sp. z o.o. w Gdańsku o możliwościach jakie mikro i małym
przedsiębiorcom daje inicjatywa JEREMIE.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy ma od niedawna w swej ofercie nową pożyczkę dla firm z sektora mikro i małych przedsiębiorstw, z bardzo korzystnym oprocentowaniem. Czy mógłby pan w kilku słowach o tym produkcie?

W grudniu 2011 roku spółka podpisała kolejną umowę w ramach Inicjatywy JEREMIE, na podstawie, której uzyskaliśmy 20 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw działających na terenie województwa pomorskiego. Wśród pożyczek oferowanych w ramach Inicjatywy JEREMIE stworzyliśmy nowy produkt, który znacznie rozszerzył ofertę Spółki. Jest to pożyczka o wartości do 200 tys. zł. z oprocentowaniem 6,2% w skali roku. Pieniądze te przeznaczone są dla przedsiębiorców, których firmy funkcjonują na terenie Województwa Pomorskiego. Pożyczkobiorcy mogą przeznaczyć uzyskane środki przede wszystkim na cele inwestycyjne.

Co oznacza możliwość uzyskania takiej pożyczki dla firm sektora mikro i małych przedsiębiorstw?

– Z pewnością jest to łatwiejszy dostęp do środków finansowych, służących rozwojowi przedsiębiorczości na terenie Województwa Pomorskiego. Do tej pory nasza oferta była bardziej ograniczona, gdyż górna granica kredytu wynosiła 120 tys. zł a oprocentowanie 9,9 procenta. Natomiast w tej chwili przedsiębiorca, który ma utrudniony dostęp do finansowania bankowego, a tak jest w większości mikro i małych przedsiębiorców, znajdzie u nas atrakcyjną ofertę, która umożliwi większe inwestycje, a tym samym rozwój. O atrakcyjności tego produktu może świadczyć bardzo duże nim zainteresowanie już w pierwszych miesiącach po udostępnieniu przez Fundusz nowego produktu.

To może proszę powiedzieć krótko o tym zainteresowaniu nową pożyczką. Z czego ono wynika? Jak informowaliście o nowej ofercie potencjalnych klientów?

– Jeszcze w grudniu ubiegłego roku przeprowadzona była akcja informacyjna wśród mikro i małych przedsiębiorców, akcję tą prowadziliśmy wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Trudno może dzisiaj mówić jakie to zainteresowanie będzie, jednak muszę stwierdzić, że już na podstawie wyników z pierwszych dwóch miesięcy, że wartość udzielonych pożyczek wyniosła ponad 2,8 mln. zł. przy średniej miesięcznej z ubiegłego roku wahającej się w granicach 1,6 – 1,7 mln. zł. Jest to więc znaczący wzrost zainteresowania przedsiębiorców. Także biorąc pod uwagę ilość zapytań i wniosków rozpatrywanych przez komisję pożyczkową, widać duże zainteresowanie środkami w ramach inicjatywy JEREMIE.

Czyli zostało jeszcze… czy może już tylko trochę ponad 17 mln. Czy to dużo? Czy przedsiębiorcy powinni się w związku z tym spieszyć?

– Tutaj raczej istotne jest aby te środki były wydawane zgodnie z celem na jaki mają być przeznaczone i przysłużyły się rozwojowi mikro i małych firm działających na terenie Województwa Pomorskiego. Podpisana przez nas umowa w ramach Inicjatywy JEREMIE, nie wyczerpuje w całości środków, które Samorząd Województwa Pomorskiego przeznaczył na ten cel. Na pewno w okresie późniejszym będą ogłaszane kolejne konkursy w ramach Inicjatywy JEREMIE, więc przedsiębiorcy nie muszą spieszyć się z podejmowaniem decyzji w sprawie skorzystania z tych środków.

Wracając do wspomnianej kwestii „jak jest kasa to trzeba ją brać”, czy są jakieś sposoby na pożyczkobiorców, którzy nie zastanawiają się jak oddadzą, a najważniejsze jest dla nich uzyskanie pożyczki?

– Wszystkie uzyskane w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym pożyczki mogą być przeznaczone jedynie na prowadzoną działalność gospodarczą i muszą być rozliczone. Procedury rozliczania są skrupulatnie przestrzegane, a pożyczki zabezpieczane. Nie udzielamy pożyczek, dla których nie ma odpowiedniego zabezpieczenia. Zabezpieczenia pożyczek mogą być w każdej dopuszczonej przez kodeks cywilny formie – czyli poręczenia, tu również działającego w tej samej siedzibie Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, ale także zabezpieczeń w postaci hipotek, czy zastawów na ruchomościach. Z tego co zauważyłem przedsiębiorcy, funkcjonujący dłużej na rynku bardzo ostrożnie podchodzą do wszelkiego rodzaju pożyczek. Podejmują przemyślane decyzje i nie mają w związku z tym większych kłopotów ze spłatami wynikających z nich zobowiązań. – A skąd takie korzystne oprocentowanie pożyczek? – Najniższe oprocentowanie 6,2 procenta, możemy stosować, jedynie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przez dłuższy czas, czyli nie krócej 2 lata. Dla „starterów” czyli osób, które dopiero rozpoczęły lub chcą rozpocząć działalność mamy pożyczki z oprocentowaniem 8,92. Jest to najniższe oprocentowanie jakie możemy zastosować nie udzielając pomocy publicznej. W ramach Inicjatywy JEREMIE, nie możemy tu stosować pożyczek z niższym oprocentowaniem, ponieważ nasza umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, nie przewiduje udzielania pożyczek na zasadach pomocy de minimis.

W jakim czasie przedsiębiorca musi spłacić pożyczkę?

– Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 5 lat, pożyczka może być również zaciągnięta na krótszy okres. Okresu tego nie można przedłużyć. Udzielamy jednak pożyczek w różnych wysokościach i na różne – czasem kilkumiesięczne – terminy. Są przedsiębiorstwa, które spłacają swoje zobowiązania nawet w 20-tysięcznych ratach i nie stanowi to dla nich wielkiego obciążenia. Czasami po prostu przedsiębiorcy są potrzebne środki natychmiast np. na zakup maszyn z upadłych przedsiębiorstw. Nie dysponuje nimi w danej chwili, ale kilkudziesięciotysięczne przychody firmy pozwalają na to by kredyt wielkości 150 tys. spłacić nawet w 6 do 10 miesięcy.

A wysokość pożyczki dla – jak pan to określił – starterów, jest podobna? Czy muszą spełnić jakieś dodatkowe warunki?

– W tym przypadku maksymalna kwota pożyczki jest określona na poziomie 65 tys. zł. z oprocentowaniem – jak wspomniałem 8,92 procenta. Jest to znacząco niższe oprocentowanie, niż oferowane przez banki, które poza kilkoma wyjątkami, produktów dla „starterów” nie mają prawie wcale. Zabezpieczenia trzeba mieć podobne jak w przypadku o którym mówiłem wcześniej. Nie ma co ukrywać, że jest to najtrudniejszy klient. Większość pożyczek wypowiedzianych są to pożyczki, udzielone klientom rozpoczynającym działalność gospodarczą, a statystyki są tu takie, że ponad 30 procent likwiduje działalność w okresie roku czy dwóch od jej rozpoczęcia. Dlatego też ten rodzaj pożyczek musi być szczególnie dobrze zabezpieczony.

Czy zdarzają się przypadki, że firmy biorące pożyczkę sobie nie radzą i nie są w stanie jej spłacić?

– Oczywiście mamy takie przypadki, może nie są to przypadki masowe, ale kilka procent pożyczek jest wypowiadanych. Głównym powodem wypowiedzenia, tak w około 99% jest fakt, że pożyczka nie jest spłacana zgodnie z harmonogramem, ale nie chodzi tu o opóźnienia tygodniowe czy dwu, a nawet te miesięczne. Jesteśmy elastyczni i staramy się zrozumieć, że coś się może zdarzyć i nie jest to przyczyną wypowiedzenia. Chodzi o przypadki o charakterze – nazwijmy to – „przewlekłym”, gdzie klient nie jest nawet w stanie wykazać w jaki sposób wyrówna zaległości i że pożyczkę będzie systematycznie spłacał. Zaangażowane środki są środkami publicznymi i jeżeli pożyczkobiorca po wypowiedzeniu umowy nie oddaje pożyczki, wówczas jest prowadzona egzekucja łącznie z postępowaniem sądowym i komorniczym.

To może na zakończenie jeszcze kilka zdań na temat udziału PFP w inicjatywy JEREMIE?

– Realizowany obecnie projekt Pożyczka Globalna jest już drugą pożyczką w której bierze udział Pomorski Fundusz Pożyczkowy w ramach inicjatywy JEREMIE. Wartość pierwszej pożyczki wynosiła 5 mln. I zrealizowaliśmy ją w 9 miesięcy udzielając wsparcia ponad 180 przedsiębiorcom z terenu Województwa Pomorskiego. Sama inicjatywa JEREMIE jest to system pozadotacyjnego wsparcia dla małych i mikro przedsiębiorców, na zasadach określonych pomiędzy menadżerem projektu – Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Instytucją Zarządzającą, którą w naszym przypadku jest Samorząd Województwa Pomorskiego oraz pośrednikiem finansowym czyli Pomorskim Funduszem Pożyczkowym. W ramach województwa pomorskiego możemy udzielać pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie one mają największe trudności w uzyskaniu kredytów w sektorze bankowym. Inicjatywa JEREMIE, w swoich założeniach wypełnia tę lukę zapewniając finansowanie – zwrotne oczywiście, bo wszystkie pożyczki muszą być razem z odsetkami zwrócone – podmiotom, które finansowania tego w innych instytucjach uzyskać nie mogą.