W

W Gdyni nastąpiło otwarcie pierwszej grupy BNI w województwie pomorskim. BNI to największa na świecie organizacja rekomendacji biznesowych. Przedsiębiorcy Grupy WIZJA, bo taką nazwę nosi grupa spotkali się na uroczystym otwarciu w Hotelu Mercure. Oprócz członków grupy, których w tej chwili jest 30 osób, na spotkanie zaproszono trójmiejskich przedsiębiorców, media i członków innych grup BNI z Polski. Spotkanie prowadzili Arkadiusz Lip Dyrektor Asystujący i Ryszard Chmura Dyrektor Narodowy BNI Polska. Misją BNI jest pomaganie członkom w zwiększaniu generowanych zysków dzięki profesjonalnemu i pozytywnemu programowi rekomendacji, który umożliwia im rozwinięcie długoterminowych, znaczących relacji biznesowych z innymi profesjonalistami. Do grupy mogą należeć przedsiębiorcy z różnych branż, których działania wzajemnie ze sobą nie konkurują. Inną istotną zasada wyróżniającą BNI spośród innych organizacji wspierania biznesu jest „givers gain” czyli „dający otrzymuje”. Koncentracja na dawaniu i chęci pomagania innym członkom grupy, zacieśnia więzi między przedsiębiorcami, stwarza im pole do rozwoju biznesowego i osobistego. Tworzenie takich relacji ułożone w system rekomendacji owocuje rozwojem biznesów członków grup. W tej chwili wylicza się Do grupy będą przyjmowani przedsiębiorcy, którzy chcą się rozwijać, mogą przyjąć więcej zleceń i w swojej branży są profesjonalistami. Spotkania grupy odbywają się co tydzień.