W

W pierwszym półroczu 2017 roku LOTOS wypracował ok. 1.372 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA oraz ok. 568 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) wyniósł w analizowanym okresie 749 mln zł Operacyjne przepływy pieniężne LOTOSU wyniosły w pierwszej połowie bieżącego roku 870 mln zł i były niższe w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o 80mln zł, z uwagi na koszty planowanego postoju remontowego. Zadłużenie netto spółki (na dzień 30 czerwca 2017 r.) kształtowało się na poziomie 4,1 mld zł (spadek o 700 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.). Wskaźnik długu netto do kapitału własnego ogółem wyniósł 43,8% (stan na 30 czerwca br.) w stosunku do 55,9% na koniec 2016 r. Wskaźnik długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA wg LIFO wyniósł 1,4x w porównaniu do 1,9x (koniec 2016 roku) i 2,6x (koniec 2015 roku). Dla zapewnienia skutecznej realizacji strategii w segmencie wydobywczym LOTOS podjął decyzję o restrukturyzacji tego obszaru w oparciu o wyspecjalizowaną spółkę holdingową – LOTOS Upstream.