R

Rozpoczyna się rozbudowa nabrzeży w Porcie Wewnętrznym (czyli przy kanale portowym po stronie Wisłoujścia) i modernizacja toru wodnego.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podpisał z firmą DORACO umowę na wykonanie robót budowlanych w obrębie Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej i Nabrzeża Mew. Koszt inwestycji to ponad 40 mln zł. Te działania to pierwsza część bardzo ambitnego, wieloetapowego projektu modernizacji infrastruktury portowej. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 110,27 mln euro (470,12 mln zł). Środki pochodzą w 85% z funduszy Unii Europejskiej, pozyskanych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Dofinansowanie unijne wyniesie 93,73 mln euro (399,60 mln zł) Podpisanie dokumentów, dotyczących I etapu tego ambitnego projektu, odbyło się w obecności przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju podsekretarza stanu Witolda Słowika oraz podsekretarza stanu Grzegorza Witkowskiego z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Prócz wspomnianej rozbudowy Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej i Nabrzeża Mew, projekt obejmuje: modernizację wewnątrzportowego Toru Wodnego, czyli jego pogłębienie i regulację, rozbudowę Nabrzeża Oliwskiego, rozbudowę Nabrzeża Zbożowego oraz Nabrzeża Wisłoujście, rozbudowę Nabrzeża Dworzec Drzewny. W ramach projektu zwiększone zostaną również trzy obrotnice w Porcie Wewnętrznym, służące statkom do wykonywaniu manewrów. Prace budowlane przy Nabrzeżu Obrońców Poczty Polskiej i Nabrzeżu Mew potrwają do końca 2020 r. Nabrzeże Mew zostanie odnowione a dostęp do niego pogłębiony, dzięki czemu zacznie przyjmować niewielkie jednostki. Z kolei Nabrzeże Obrońców Poczty Polskiej zostanie wydłużone (z 330 do 390 m) i uzyska głębokość techniczną 11,2 m (tak jak Nabrzeże Mew). Dzięki temu uzyska możliwość przyjmowania dłuższych niż dotychczas statków, a także możliwość obsługi dwóch mniejszych jednostek jednocześnie. Ten boom inwestycyjny cieszy władze portu w Gdańsku.

Grupa PKP CARGO wraz z Portem Gdańsk włącza się w kolejny etap realizacji Trójmorza

PKP Cargo i Port Gdańsk podpisały memorandum o współpracy z rumuńskim przewoźnikiem kolejowym CFR Marfa i Portem Konstanca. To kolejny etap w realizowaniu koncepcji Trójmorza, zwanej również ideą „Trójmorza ABC” (Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne), która ma na celu ułatwienie transportu towarowego pomiędzy Europą Północno-Wschodnią, a Południowo Wschodnią. Maciej Libiszewski, prezes Zarządu PKP CARGO S.A. nie kryje zadowolenia z – „Mamy satysfakcję, że Grupa PKP CARGO wspólnie z Portem Gdańsk włącza się w kolejny etap realizacji idei Trójmorza. Potencjał państw tego regionu nie jest dziś w pełni wykorzystywany, dlatego staramy się dążyć do jego rozwoju. Stwarza to szansę zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla Grupy PKP CARGO. Jesteśmy krajem tranzytowym, mamy rozbudowane szlaki wschód-zachód. Nadszedł więc czas, aby aktywizować naszą działalność również w kierunku północ-południe Europy. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z Portem Gdańsk i naszym i rumuńskimi partnerami zintensyfikuje się wymiana handlowa, realizowana transportem kolejowym także między Bałtykiem a Morzem Czarnym”.