P

Podczas Międzynarodowych Targów Morskich Baltexpo przedstawiciele
Zarządu Morskiego Portu Gdynia i spółki PORR SA Warszawa, która wygrała
przetarg, podpisali umowę na rozbudowę obrotnicy nr 2 w porcie.

Inwestycja znacznie zwiększy możliwości portu w Gdyni – powiedział Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. – Wraz pogłębieniem portowych basenów Gdynia stanie się portem głębokowodnym z prawdziwego zdarzenia, w pełni konkurencyjnym na Bałtyku, z potencjałem równym sąsiadom. Realizacja obrotnicy, która pozwala na obrócenie jednostki przed wejściem do portu, jest warunkiem dalszego jego rozwoju. Dzięki tej inwestycji stanie się on portem głębokowodnym, co ustawi go w ekstralidze polskich portów. Obecnie jedynym polskim portem głębokowodnym jest port w Gdańsku. Projekt otrzymał dofinansowanie unijne z programu POIiŚ 2014-2020. Obrotnica wymaga inwestycji towarzyszących. W latach 2018- 2020 w gdyńskim porcie planowane jest poszerzenie przez Urząd Morski w Gdyni zewnętrznego toru podejściowego do 280 m, a także jego pogłębienie do 17 m. Pogłębione do 16 metrów mają być też akweny wewnątrz portu, a wejście wewnętrznego portu poszerzone do ok. 140 m. Zaplanowano również przebudowę nabrzeży przyległych do Kanału Portowego. Dzięki nowej obrotnicy do portu w Gdyni będą mogły wpływać statki o długości do 400 m. Teraz port może przyjąć statki o maksymalnej długości ok. 320-330 metrów (masowce) i ok. 240 m (kontenerowce). Strategia rozwoju Portu Gdynia zakłada, że w roku 2027 jego zdolność przeładunkowa wyniesie ok. 44,5 mln ton.

Ambicje Gdyni są jeszcze większe

– Port Gdynia przystępuje, za zgodą Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej”, do tworzenia koncepcji Portu Zewnętrznego w Gdyni – poinformował prezes ZMPG, Adam Meller. Program nosi nazwę „Port Gdynia 2030”. W Porcie Zewnętrznym mogłyby powstać terminale: kontenerowy i pasażerski. Prezes podzielił się wiadomością, że obecnie prowadzone są bardzo wstępne rozmowy, mające na celu znalezienie partnera, który m.in. wyłoży pieniądze, aby taka inwestycja mogła być zrealizowana w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Podobnie jak to dzieje się na świecie, głównym partnerem może być operator kontenerowy. To oznaczałoby powstanie terminala kontenerowego. W ramach budowy Portu Zewnętrznego spółka rozważa też budowę stanowiska dla dużych statków pasażerskich. – Byłby to terminal dla cruizerów, dużych statków wycieczkowych, które obecnie cumują przy Nabrzeżu Francuskim” – wyjaśnił prezes Meller. Jeszcze w tym roku w porcie gdyńskim rozpocznie się budowa publicznego terminala pasażerskiego, z którego ma korzystać m.in. armator Stena Line. Terminal przy Nabrzeżu Polskim ma powstać w ciągu dwóch lat. Z nowego terminala będą mogli korzystać też inni operatorzy, którzy zechcą uruchomić nowe połączenia z Gdyni.