W

W drugim kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa Polnord wypracowała 84,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. W porównaniu do 35,8 mln zł rok wcześniej to wzrost o 135,8 proc. W II kwartale spółka sprzedała 316 mieszkań, co stanowi wzrost o 17 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Do oferty rynkowej Polnord wprowadził 740 lokali, co przy 173 lokalach wprowadzonych do sprzedaży w II kw. ubiegłego roku oznacza wzrost o ponad 327 proc. i pokazuje skalę inwestycji realizowanych obecnie przez spółkę. Ogólnie w I półroczu 2017 r. Polnord SA odnotował ponad 19 proc. wzrost sprzedaży mieszkań, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, osiągając tym samym rekordowy wynik w 40-letniej historii firmy. Według danych ważonych udziałami Polnord nabywców znalazło 650 lokali. – Konsekwentnie realizujemy przyjęty plan rozwoju i, korzystając z dobrej koniunktury, sukcesywnie wprowadzamy do sprzedaży kolejne inwestycje – mówi Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu Polnord SA – Widoczny jest spektakularny wzrost liczby lokali wprowadzanych do sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego. Celem Spółki na 2017 rok jest osiągnięcie sprzedaży na poziomie ok. 1250 mieszkań i wprowadzenie do oferty ok. 1450 lokali.