W

W trakcie trzydniowych debat VII edycji Europejskiego Forum Nowych Idei, kilkuset gości (przedstawicieli świata biznesu i polityki, kultury i nauki oraz organizacji pozarządowych) poszukiwało koncepcji na silną, innowacyjną Europę. Najnowsza, siódma z kolei edycja wydarzenia miała miejsce pod koniec września w Sopocie.

Jednym z ważnych punktów tegorocznego kongresu była debata plenarna „Europa wielu prędkości”, gdzie paneliści zastanawiali się, czy rozwarstwienie Unii musi prowadzić do jej rozpadu w długim terminie. Wielu uczestników tej debaty podkreślało, że Europa wielu prędkości nie może oznaczać podziału kontynentu na biednych i bogatych. – Powinniśmy rozmawiać o słabych państwach, a nie integracji europejskiej. Holandia potrzebuje silnych państw. Przecież jeśli deficyty budżetowe w krajach członkowskich są utrzymywane w karbach, to po co nam jakieś zewnętrzne bufory. Tak naprawdę musimy trzymać się zasad – podkreślał Adriaan Schout, koordynator na Europę z firmy Clingendael z Holandii. – Polska ma jeszcze wiele do nadrobienia do krajów zachodnich, ale nie chce wstąpić do strefy euro. Tymczasem już teraz ci, którzy są poza nią pozostają na marginesie – zaznaczała europosłanka Róża Thun. Podczas sopockiego spotkania rozmawiano także o racjonalnej stronie patriotyzmu, ryzyku w biznesie, lotnictwu dyspozycyjnym i inwestycjach w przemysł kosmiczny. Gościem gali zamknięcia EFNI był George Friedman, założyciel i prezes,Geopolitical Futures, którzy próbował przewidzieć przyszłość Unii Europejskiej. Naukowiec prognozował upadek Niemiec i Rosji. W przypadku Niemiec zagrożeniem jest ogromne uzależnienie gospodarki od eksportu, z kolei Rosja nie stworzyła do dzisiaj nowoczesnej gospodarki. – Za 30 lat Polska zostanie najpotężniejszym państwem w regionie Europy Środkowo – Wschodniej, mocno oddziałującym na politykę europejską – podkreślał George Friedman. Europejskie Forum Nowych Idei to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych organizowany od siedmiu lat przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, miastem Sopot oraz partnerami biznesowymi i instytucjonalnymi.