D

Duże i wciąż rosnące zapotrzebowanie na pracowników, spadek zainteresowania szkolnictwem zawodowym, a przede wszystkim emigracja zarobkowa młodych specjalistów to główne powody, które zadecydowały o uruchomieniu specjalnego projektu „Gdańsk miastem zawodowców”.

Jednym z jego podstawowych filarów jest wsparcie edukacji zawodowej. Dzięki ścisłej współpracy Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1, szkół oraz Gdańskiego Urzędu Pracy wsparcie to jest realizowane w ramach poradnictwa zawodowego w niedawno powstałym Centrum Rozwoju Talentów. Stale malejąca stopa bezrobocia oraz duża konkurencyjność ofert pracy na trójmiejskim rynku pracy to bez wątpienia dobry znak dla kandydatów, ale jak się okazuje także ogromny problem dla pracodawców. Niedopasowanie kwalifikacji pracowników do wykonywanego zawodu, społeczne przekonanie o niższości wykształcenia zawodowego to wyzwania przed którymi stanęło gdańskie Centrum Rozwoju Talentów. Jego zadaniem jest zmniejszenie deficytu młodych zawodowców na rynku, co w praktyce oznacza zwiększenie liczby zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych i podniesienia jakości ich edukacji. Niestety, tylko kilka procent absolwentów gimnazjów wybiera polskie szkoły zawodowe, a dodatkowo spora część z nich tuż po uzyskaniu pełnoletności i zakończeniu nauki wyjeżdża z kraju. W Gdańsku, ze względu na jego położenie, a także ciągły rozwój miasta nowych miejsc pracy przybywa w rekordowym tempie. Stale rosnący przemysł stoczniowy, budownictwo, branża SSC, a także IT stawiają przed nami ogromne wyzwanie rekrutacyjne. Naszym zadaniem jest pomoc pracodawcom w zatrudnieniu pracowników. Problem pojawia się wtedy, gdy zaczyna ich po prostu brakować – wyjaśnia Roland Budnik, dyrektora Gdańskiego Urzędu Pracy. Centrum Rozwoju Talentów rozwija w szkołach model nowoczesnego, ale przede wszystkim skutecznego poradnictwa zawodowego. Dynamicznie zmieniający się rynek pracy stawia przed szkolnictwem, również zawodowym konieczność sprawnego przystosowania młodych ludzi do przyszłej pracy i możliwie najlepszego wykorzystania przez nich swoich mocnych stron. Dzięki działalności Centrum zarówno sami uczniowie, jak i nauczyciele a także rodzice otrzymują wsparcie, aby nauczyć się identyfikować talenty, rozwijać je, a w konsekwencji na ich podstawie dokonać wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz zawodowej. Młodzieżowa Kraina Centrum Rozwoju Talentów w trakcie innowacyjnych zajęć przy wykorzystaniu różnego rodzaju testów, gier, ćwiczeń i multimedialnych narzędzi angażuje uczniów na wielu różnych płaszczyznach. Metody te pomagają określić własne talenty, predyspozycje a także ustalić co jest dla młodzieży ważne i interesujące. W trakcie spotkań doradcy zawodowi kładą duży nacisk na wyznaczanie kierunku poszukiwania własnej drogi. Prezentowane są informacje nt. lokalnego rynku pracy i zapotrzebowania na wybrane specjalności, a także organizowane są wizyty studyjne, gdzie uczniowie mogą przyjrzeć się pracy specjalistów od kuchni. Młodzież aktywnie uczestniczy także w różnego rodzaju konferencjach, panelach eksperckich i spotkaniach z ludźmi sukcesu, którzy dzielą się swoim doświadczeniem. To również tutaj młodzi ludzie uczą się w jaki sposób przygotować skuteczne dokumenty aplikacyjne, a w konfrontacji z rekruterami sprawdzić na żywo swoje umiejętności.