A

Aż 10 mln dofinansowania na rozwój mogą otrzymać startupy z sektora elektromobilności. – Rozwój elektromobilności w Polsce jest jednym z kluczowych priorytetów rządu. Branża ta ma bowiem duże znaczenie dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Michał Kurtyka podczas inauguracji opracowanego Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) programu Elektro ScaleUP. Podsekretarz stanu w ME razem z wiceminister rozwoju Jadwigą Emilewicz i prezes PARP Patrycją Klarecką wziął udział w spotkaniu z dziennikarzami.

PARP 1 uruchomi konkurs na akcelerator, który wypracuje innowacyjne projekty dla branży elektromobilności z co najmniej 30 start’upami. Otrzyma on na ten cel 10 milionów złotych dofinansowanie z agencji. Wnioski można zgłaszać do 7 listopada 2017 r. Pilotaż wpisuje się w rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności. Na program akceleracyjny złoży się kilka elementów. Pierwszym będzie wsparcie młodych firm przez mentorów, ekspertów biznesowych i technologicznych. Drugim – zapewnienie dostępu startupom do polskich liderów polskiego rynku elektromobilności. Trzecim – dofinansowanie dla najlepszych start’upów w wysokości od 100 do 500 tys. złotych, które będą mogły przeznaczyć na prace nad rozwojem swojej technologii i przygotowaniem jej do wdrożenia. Program jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum Analiz i Pilotaży nowych instrumentów Inno_Lab.