W

Wygodne podróże w regionie, więcej połączeń, sprawniejszy przewóz towarów Magistralą Węglową – takie będą efekty modernizacji i elektryfikacji ponad 150 km linii na Pomorzu. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na dokumentację projektową trzech odcinków: Kościerzyna-Gdynia (nr 201), SomoninoKartuzy (nr 214) i Glincz- Kartuzy (nr 229). To kolejny etap inwestycji o wartości blisko 900 mln zł, która zostanie zrealizowana do 2023 roku. – Inwestycja z Krajowego Programu Kolejowego zwiększy możliwości sieci kolejowej na Pomorzu. Zapewnione będą lepsze podróże na regionalnych i międzyregionalnych trasach. Polskie Linie Kolejowe stworzą także lepsze możliwości dla przewozu towarów ze Śląska do portu w Gdyni – mówi Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Projekt obejmuje modernizację i elektryfikację pomorskich linii kolejowych z Kościerzyny do Gdyni (l. 201) oraz odcinków pomiędzy Somoninem a Kartuzami (l. 214) i Glinczem a Kartuzami (l. 229). PLK wybudują 50 km nowego toru między Kościerzyną a Gdańskiem Osową oraz zelektryfikują 88 km linii. Trasa od Kościerzyny do Trójmiasta będzie dwutorowa. Wymienionych będzie także 86 km toru i 88 rozjazdów. Pasażerowie zyskają łatwiejszy dostęp do kolei. Będzie komfortowa obsługa dzięki budowie i modernizacji 33 peronów. Czas przejazdu na trasie Kościerzyna – Gdynia Główna skróci się z obecnych 1h16 min do około 1 h. Projekt usprawni także przewóz ładunków do portu w Gdyni. W Glinczu zostanie zbudowana kilometrowa łącznica, która umożliwi bezkolizyjne, wielokierunkowe połączenie linii Kościerzyna – Gdynia i Glincz – Kartuzy. Natomiast w rejonie stacji Kartuzy powstanie łącznica o długości ponad 3 km, która umożliwi połączenie linii Somonino – Kartuzy i Glincz – Kartuzy bez zmiany kierunku jazdy dla relacji Somonino – Kartuzy – Glincz. Takie rozwiązanie skróci czas przejazdu.