N

Nowe pracownie do praktycznej nauki zawodu, doposażanie warsztatów szkolnych oraz budowa hali sportowej – te inwestycje, realizowane obecnie przez powiat wejherowski, mają jeden cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Obecnie prace budowlane trwają w czterech powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych (trzech w Wejherowie i jednej w Rumi). Największy zakres prac realizowany jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie. Niedawno odbyła się tam uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. Budowana przy ZSP4 pełnowymiarowa hala sportowa będzie najnowocześniejszym obiektem tego typu w mieście. Równolegle powstaje kompleks sześciu pracowni zawodowych. W hali sportowej znajdzie się pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, trybuna na blisko 300 osób, pomieszczenia magazynowe, techniczne, sala fitness, siłownia, węzły sanitarne i szatnie. Obiekt będzie także przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powiat wejherowski otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017 w kwocie blisko 3,2 mln zł na budowę tego obiektu. Oprócz hali sportowej w ZSP nr 4 w Wejherowie powstaje także kompleks sześciu pracowni zawodowych. Nowe warsztaty, które znajdą się w powiatowej placówce wesprą branżę motoryzacyjną. Praktyczną naukę zawodu uczniowie będą mogli zdobywać w pracowni elektroniki i automatyki, montażu i eksploatacji podzespołów samochodowych oraz maszyn i urządzeń czy montażu i obsługi peryferyjnych instalacji samochodowych. Koszt zadania to blisko 5 mln zł. Całkowity koszt inwestycji w ZSP4 zamknie się kwotą około 13,5 mln zł, z czego hala sportowa będzie kosztować ok. 8,5 mln zł. Prace budowlane realizowane są także w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie. W ramach zadania ruszyła rozbudowa szkoły o siedem pracowni zawodowych, która wesprze takie branże jak: energetyka, ekoenergetyka, elektronika i ICT. W ciągu dwóch lat powstaną nowoczesne pracownie zawodowe. Wartość zadania to 3,2 mln zł. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie ruszyła budowa jednego piętra wraz z klatką schodową. W dobudowanych pomieszczeniach powstanie pracownia symulacji nowoczesnych usług hotelarsko-turysyczno-kelnerskich, usług informatycznych w hotelarstwie, turystyce i gastronomii, planowania żywienia i produkcji gastronomicznej oraz komunikacji w języku obcym zawodowym. Koszt projektu to 2,5 mln zł. Prace budowlane realizowane są także w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, gdzie trwa rozbudowa placówki o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem. Przyszli uczniowie branży transportowej i logistycznej już niebawem będą mieli do dyspozycji następujące pracownie zawodowe: zintegrowanych procesów logistycznych i spedycyjnych, gospodarki materiałowej i środków transportu, symulacji nowoczesnych usług biznesowych, logistyki, gospodarki materiałowej i środków transportu oraz komunikacji w języku obcym zawodowym. Wartość zadania to blisko 3,3 mln zł. Niedługo rozpoczną się też prace w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie, gdzie w ramach projektu ma być realizowana budowa pawilonu korekcyjno-rehabilitacyjnego z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową. Obecnie trwa przetarg.

Gabriela Lisius,

starosta wejherowski:

– Największa inwestycja powiatowa realizowana jest obecnie w ZSP nr 4 – to wielki, systemowy projekt w za- kresie rozwoju szkolnictwa zawodo- wego. Ten projekt realizowany jest we wszystkich powiatach województwa pomorskiego. Nasz powiat jest naj- większym powiatem ziemskim, a więc też mamy największą liczbę uczniów. Stąd nasze dofinansowanie było bar- dzo pokaźne, wynosi ok. 27 mln zł. Natomiast cała inwestycja w szkol- nictwo zawodowe to ponad 32 mln zł. Na tę kwotę składają się zarówno rozbudowy szkół, pracowni zawo- dowych, wyposażenie 24 pracowni i doposażenie 12 kolejnych, jak rów- nież podniesienie jakości kształcenia poprzez realizację staży i praktyk uczniowskich. W całym powiecie sta- wiamy na wzmocnienie tradycyjnych branż, jak ICT, elektronika, transport, logistyka, motoryzacja, zdrowia, turystyka, sport i rekreacja. Chcemy też rozwijać innowacyjne kształcenie w energetyce i ekoenergetyce oraz branży sektora kreatywnego. Przed nami stoi ogromne wyzwanie.

Wiesław Byczkowski,

wicemarszałek pomorski:

– Łączna wartość projektu dotyczącego szkolnictwa zawodowego w naszym województwie wyceniona jest na 360 mln zł. Jedna z 23 jednostek prowadzących, jaką jest powiat wejherowski, zajęła bardzo wysokie, 3 miejsce (po Gdyni i Gdańsku). Wartość projektu w tym powiecie to ponad 30 mln zł. Gratuluję, bo to doskonały wynik. Mam nadzieję, że ten znakomity projekt, który jest realizowany, przyczyni się do poprawy jakości kształcenia zawodowego i przywrócenie mody na kształcenie zawodowe, które daje dobre perspektywy dla wielu młodych ludzi. Zgodnie z umową projekt ma być zrealizowany najpóźniej do grudnia 2019 roku, tymczasem starosta wejherowski zadeklarowała, już, że prace mają być zakończone ponad rok wcześniej, czyli w wakacje 2018 roku. Dodam jeszcze, że dzięki m.in. tak znakomitym jednostkom prowadzącym, jak starostwo powiatu wejherowskiego, województwo pomorskie dziś znajduje się na pierwszym miejscu w Polsce, jeśli chodzi o ilość i wartość podpisanych umów! Mamy zakontraktowane prace na ponad 6 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2020.