S

Sopot zachęca młodych sopocian do pozostania w mieście. Tylko w tym roku do zamieszkania oddaje dwa budynki komunalne przy ul. Świemirowskiej. Do końca września osoby, spełniające kryteria określone uchwałą Rady Miasta Sopotu, mogły składać wnioski o przyznanie mieszkania. Nabór dotyczył dwóch lokalizacji (budynków przy ulicach Świemirowskiej i Malczewskiego), czyli w sumie 76 mieszkań. Wpłynęły 182 wnioski. – Chcemy stworzyć szansę młodym na zamieszkanie w kurorcie, mieście, które stawia na wysoką kulturę, solidną i wielokierunkową edukację. Mieście szczęśliwych ludzi – wyjaśnia Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. W budynkach przy ul. ul. Świemirowskiej 2-4 znajduje się szesnaście mieszkań dwupokojowych o powierzchni od 39,30 m² do 47,10 m². W przyszłym roku w budynku przy ul. Malczewskiego 29 zamieszka kolejnych sześćdziesiąt rodzin.