S

Samochodowy Zakład Usługowo – Handlowy AUTO Ośrodek Szkoleniowy M. Brudniewicz z Wejherowa znalazł się wśród firm nominowanych w tegorocznej edycji konkursu „Pomorska Nagroda Rzemiosła”. Zakład nominowano w kategorii „firma wielopokoleniowa”.

Firma została założona w 1984 roku i początkowo zajmowała się świadczeniem (jednoosobowych) usług w zakresie blacharstwa samochodowego. Kolejnym krokiem było rozszerzenie działalności o lakiernictwo samochodowe oraz pomoc drogową, wzrosło także zatrudnienie zakładu. Przełomem w działalności zakładu był rok 2000 i przeniesienie części usługowej z Gościcina do Wejherowa. Właśnie w ten sposób mały warsztat rzemieślniczy przekształcił się w znaczący podmiot gospodarczy w regionie, a zakres usług rozszerzono także o mechanikę samochodową. Aktualnie firma świadczy kompleksowe usługi motoryzacyjne (blacharstwo, lakiernictwo, mechanika i wulkanizacja) oraz usługi holownicze – assistance dla firm ubezpieczeniowych – Od uzyskania w 2004 roku certyfikatów ISO 9001 i 14001 cały czas pracujemy według tych standardów. Z powodzeniem startujemy w wielu przetargach, stając się jednocześnie kluczowym partnerem wielu instytucji – podkreśla Mariusz Brudniewicz, właściciel firmy. Kolejnym krokiem właściciela firmy, ściśle związanym z przeniesieniem się do Wejherowa było bardzo mocne zaangażowanie w działalność firmy syna – Grzegorza Brudniewicza, który to zaczął w tym czasie prowadzić stację kontroli pojazdów, a obecnie nadzoruje pracę lakierni oraz odpowiedzialny jest za jej rozwój i modernizację. Następnym etapem rozwoju było kupno zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Lisewie. Ten zniszczony zębem czasu obiekt ogromnym wysiłkiem został wyremontowany i pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków przywrócony do dawnej świetności. Obecnie Lisewski Dwór znany jest z wysokiego poziomu usług gastronomiczno-hotelowych. Tu z kolei bardzo mocno zaangażowała się córka właściciela – Aleksandra, która została managerem obiektu.

Tworzenie naturalnych więzi

Mariusz Brudniewicz
właściciel SZUH AUTO Ośrodek Szkoleniowy M. Brudniewicz
– Firma rodzinna to przede wszystkim bezpośrednie przekazywanie doświadczenia i emocjonalny
związek członków rodziny z prowadzoną działalnością. Młodsze pokolenie obserwuje starszych,
widzi ich zmagania, porażki i sukcesy, a to jest doskonałym polem do zbierania doświadczenia i
pogłębiania wiedzy. W ten sposób rodzą się naturalne więzi z firmą. Ma to wpływ na dalszy rozwój
młodego człowieka, wybór kierunku kształcenia, a jak to jest w naszym przypadku, późniejsze
zaangażowanie w działalność firmy. Korzyści są obopólne. My starsi także czerpiemy z doświadczenia
i pomysłów naszych dzieci. Ich świeże pomysły, znajomość nowych technologii pozwala
nam na ciągłe udoskonalanie formy naszej działalności i podnoszenie jakości usług.