R

Robert Pstrągowski, prezes firmy Armet Bis zajmującej się produkcją mebli został nominowany w kategorii „Osobowość Roku” w konkursie Pomorska Nagroda Rzemiosła 2017. Organizatorem tego konkursu była Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Celem konkursie jest jest wyróżnienie firm rzemieślniczych województwa pomorskiego. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: firma innowacyjna (obejmuje przedsiębiorstwa, które mogą pochwalić się nowoczesnymi rozwiązaniami, zarówno w sferze zarządzania, jak i nowych technologi) i firma wielopokoleniowa (obejmuje firmy rodzinne, w których wiedza o wykonywanym rzemiośle, czasem już zanikającym, przekazywana jest kolejnym pokoleniom z wielkim poszanowaniem dla tradycji). W ramach konkursu przyznawany jest także tytuł Rzemieślnik Roku dla: seniora rzemiosła, debiutu roku i osobowości roku. Wspomniany tytuł trafia do rzemieślników wyróżniających się na tle innych – którzy nie skupiają się jedynie na pracy zawodowej, ale równie ważna jest dla nich działalność społeczna i charytatywna.

Docenili mnie pracownicy

Robert Pstrągowski,

prezes zarządu firmy Armet Bis

„Osobowość Roku” to szczególna forma docenienia mojej kariery zawodowej, umiejętności menedżerskich i relacji biznesowych. Dla mnie osobiście dużą wartością, o której należy powiedzieć jest to, że do wspomnianego konkursu zostałem zgłoszony przez pracowników firmy, którzy uważają mnie za osobę wiarygodną, lojalną i empatyczną. W tym momencie mogę oświadczyć, że relacje międzyludzkie buduje wartość całej organizacji. Pracownicy lepiej nas rozumieją gdy wspólnie uznajemy te same kanony biznesu i jego działania. Wspólne wartości są czynnikiem trwałości firmy oraz podstawą do dalszego rozwoju. Cieszę się także, że za pomocą nominacji zauważono i doceniono akcje charytatywne i działania społeczne, w które angażuję się służbowo jak i prywatnie.