R

-Rząd zamierza dokonać istotnych zmian w prawie dotyczącym rynku pracy– zadeklarował w w Nysie sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed. – Odejdziemy od paru rzeczy wprowadzonych w 2014 roku, np. tzw. profilowania bezrobotnych. Chcemy także znieść różnego rodzaju limity wiekowe, tak by nie dochodziło do sytuacji jak obecnie, gdy ktoś chce skorzystać z pomocy adresowanej do ludzi w wieku do lat 30-tu, a ma tych lat 31. Zamierzamy także dać więcej swobody dyrektorom urzędów, tak by mogli podejmować więcej indywidualnych decyzji – zapowiedział wiceminister Stanisław Szwed. Sekretarz stanu w MRPiPS dodał, że dofinansowanie osób długotrwale bezrobotnych zostanie utrzymane. – To są ludzie pozostający bez pracy często przez kilkanaście lat. Ich powrót na rynek pracy wymaga wielu wysiłków i czasu oraz konkretnych zachęt dla pracodawców. Myślimy zarówno o wydłużeniu wsparcia pracodawcy, ale też oczekujemy gwarancji dłuższego zatrudnienia – stwierdził wiceminister Szwed.