W

W roku 2017 MTMG-Morski Terminal Masowy Gdynia gościł już siedem bardzo dużych statków typu Panamax i Capesize z australijskim węglem koksującym. Od 18 października br. załoga terminalu masowego rozładowuje, z zacumowanego przy nabrzeżu Holenderskim statku typu Capesize- m/v Cape Armeria -około 79200 ton węgla koksującego, przeznaczonego dla hut na południu Polski. M/v Cape Armeria ma 291,98 m długości i 45 m szerokości, a jego DWT wynosi 181 393 ton. Masowiec został zbudowany w 2013 r. w japońskiej stoczni Saijo Shipyard i obecnie pływa pod banderą Panamy. Przed przybyciem do Portu Gdynia m/v Cape Armeria zawinął do Rotterdamu, gdzie odładowano część przewożonego ładunku, co zmniejszyło zanurzenie masowca do 11,9 m. Do końca 2017roku w MTMG-Morskim Terminalu Masowym Gdynia spodziewane są jeszcze 1 lub 2 partie węgla koksującego z Australii. Oprócz węgla australijskiego na przestrzeni całego 2017 roku MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia przeładował oraz planuje obsłużyć różne rodzaje węgla w imporcie z USA i Rosji oraz Mozambiku. Natomiast partie „czarnego złota” w eksporcie z Polski to głównie węgiel sortowany, przeznaczony na rynki Wielkiej Brytanii i Irlandii.