O

Obrady Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego odbywały się pod koniec października w Hotelu Ren w Starogardzie Gdańskim. Prowadzącym naradę był jego przewodniczący – Mirosław Czapla (starosta malborski).

Przywilejem gospodarza jako pierwszy głos zabrał Leszek Burczyk – starosta starogardzki. Przekazał najważniejsze fakty dotyczące powiatu, optymistyczne dane odnośnie gospodarki i poinformował, że głównym problemem miasta i okolic jest brak obwodnicy miejskiej. Podczas spotkania powrócono do sierpniowego huraganu z nawałnicą, który spustoszył część powiatów woj. pomorskiego. – Bardzo dziękuję za pomoc – mówił starosta chojnicki Stanisław Skaja. – Myślę, że obojętnie który powiat zostanie w przyszłości dotknięty podobną tragedią, zawsze będzie mógł liczyć na innych. To świadczy o tym, że samorządy dają radę. W takich chwilach możemy się wspierać. Dziękowała również Alicja Żurawska – starosta kościerski. Szczególnie za pomoc finansową udzieloną przez starostę starogardzkiego oraz P. Starostę Wejherowską Gabrielę Lisius. Informacje na temat projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o zmianach w Karcie Nauczyciela przedstawiła Katarzyna Liszka – Michałka – ekspert Związku Powiatów Polskich. Tak się złożyło, że tego samego dnia projekt ten stał się już ustawą, ponieważ został przyjęty przez Sejm i skierowany do Senatu. Z dużym zainteresowaniem wysłuchali obecni dr. n. Fiz. dr. h. c. Jerzego Janickiego z Instytutu Badań Fizykomedycznych, który przedstawił program diagnostyki i wczesnego wykrywania choroby niedokrwiennej serca, będącej najczęstszą przyczyny zawałów. Oferował on placówkom medycznym samorządów lokalnych fizyczny model badania elektrycznej pracy serca, sporządzany w oparciu o badania EKG. Regionalny Plan Działania na rzecz zatrudniania na rok 2018, oraz Założenia regionalnego programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 2018 roku przedstawiła natomiast Joanna Witkowska – dyr Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Okazuje się, że w związku z obniżającą się stopą bezrobocia i pojawiającym się problemem braku pracowników, konieczne jest zmobilizowanie rezerw społecznych w postaci osób długotrwale bezrobotnych oraz tzw. młodych emerytów. Służy temu m. in. projekt „Kierunek na pracę”.