S

Sopot zachęca mieszkańców do likwidacji ogrzewania węglowego i przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Do wymiany systemu ogrzewania na bardziej ekologiczny zachęcani są w szczególności właściciele domów jednorodzinnych, bo emisja z ich kominów jest najbardziej dokuczliwa. Miasto oferuje dotacje nie tylko mieszkańcom, którzy chcą przyczynić się do poprawy powietrza w mieście, ale i włączyć się w zabezpieczenie miasta przed skutkami silnych opadów. Na jakie działania można otrzymać środki? Wykonywanie systemów drenażowych i systemów do gromadzenia wody opadowej oraz roztopowej, przebudowę systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, likwidację lokalnego źródła ciepła, w tym na paliwo stałe poprzez przyłączenie się do sieci ciepłowniczej oraz poprawę efektywności energetycznej, która polega na zainstalowaniu instalacji odnawialnych źródeł energii.