O

Obniżenie zużycia energii, a co za tym idzie oszczędności w wydatkach
na ogrzewanie i prąd oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza –
to korzyści płynące z termomodernizacji, która ruszyła w Rumi.

W Rumi termomodernizacja trwa. Niektóre prace zostały już zakończone, inne są w fazie realizacji, jeszcze inne zaplanowane zostały na przyszły rok. Jednym z obiektów, który został poddany termomodernizacji, jest budynek Zarządu Cmentarza Komunalnego. Tu prace zostały zakończone pod koniec ub. miesiąca. Drugim obiektem jest Szkoła Podstawowa nr 9. W tym wypadku prace podzielono na dwa etapy. Pierwszy ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, natomiast kolejny zaplanowany jest na przyszły rok (założono, że oddanie do użytku nastąpi przed początkiem przyszłego roku szkolnego). Trzeci z obiektów – budynek Szkoły Podstawowej nr 10 – termomodernizowany będzie w 2018 roku. Zakres prac, jakie są realizowane, obejmuje modernizację energetyczną budynków z uwzględnieniem potrzeby monitorowania i zarządzania energią, wraz z możliwością wykorzystania instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Ponadto zastosowano wentylację, w obiektach wymieniana jest stolarka okienna, docieplane dachy oraz ściany i wymieniane źródła ciepła (węzeł cieplny w budynku SP 9, montaż pomp ciepła i zastosowanie indywidualnego pomiaru zużycia ciepła oraz wykonanie instalacji). Prace spowodują zmniejszenie zużycia energii w budynkach oraz poprawią ich efektywność oraz sprawność energetyczną. Całkowita wartość projektu to niemal 7,4 mln zł, z czego ponad 4,9 mln zł to pozyskane dofinansowanie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Michał Pasieczny,

burmistrz Rumi:

– Termomodernizacja to nie tylko estetyka i ładne elewacje, ale przede wszystkim redukcja kosztów związanych z energią oraz poprawa zarządzania tą energią. Pieniądze, które pozyskaliśmy na termomodernizację obiektów, pochodzą ze środków unijnych (w ramach mechanizmów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Zakończyliśmy już prace w budynku ZCK, obecnie jest rozstrzygnięty przetarg na modernizację SP nr 9 (niedługo podpiszemy umowę i rozpoczniemy realizację), czeka nas jeszcze przeprowadzenie procedury przetargowej na prace w SP 10. Cały projekt zostanie zrealizowany najpóźniej do 31 października 2018 roku.