W

W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim spotkali się przedsiębiorcy.
W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizowano
tam śniadanie networkingowe z cyklu: „Biznes to relacje”.
O wykorzystywaniu wirtualnej rzeczywistości do rozwiązywania realnych
problemów mówił Łukasz Makurat. Prof. Jerzy Limon opowiadał
o historii i możliwościach scenicznych Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego,
a Tomek Filipczak przybliżył zebranym kwestię autoprezentacji.
Owocne spotkanie zorganizowane zostało przez Pracodawców
Pomorza przy współpracy z Justyną Wojtaszczyk, właścicielką
agencji marketingowej i PR KeyK Project Marketing & Media, a także
Ireneuszem Osińskim, prezesem Fundacji na Rzecz Rozwoju Talentów.
W śniadaniu networkingowym wzięło udział kilkadziesiąt osób.