J

Jakie nastroje mają pomorscy przedsiębiorcy pod koniec roku? Jak oceniają nowe przepisy, które pojawią się w roku przyszłym? Czy lokalne firmy odczuwają problemy z pozyskiwaniem pracowników? Właśnie takie pytania zadaliśmy pomorskim organizacjom biznesowym.

Wszystkie organizacje, z którymi rozmawialiśmy, oceniają mijający rok bardzo pozytywnie- rosły zamówienia i przychody firm członkowskich, podbijano nowe rynki i rozwijano nowe rejony działalności. Pojawiały się także obawy i bolączki, a jedną z nich jest RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, które wejdzie w życie w maju przyszłego roku. Większość stowarzyszeń i klubów biznesowych z Pomorza organizowało spotkania informacyjne na ten temat, nie wszystkie tematy udało się jednak jednocznacznie wyjaśnić. – Zapisy RODO budzą obawy. Według naszej oceny wprowadzenie zapisów RODO może stanowić pewnego rodzaju barierę dla pomorskich przedsiębiorców – uważa Zbigniew Canowiecki, Prezydent Pracodawców Pomorza. Jeszcze bardziej krytycznie w tej sprawie wypowiada się Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców. – Wszystkie zmiany, które utrudniają lub komplikują funkcjonowanie firm są odbierane negatywnie. RODO oceniam jako przerost formy nad treścią – uważa GrzegorzBorzeszkowski, prezes tej organizacji. Pomorskie firmy czują się także pominięte w przypadku innych zmian rządowych i samorządowych. – Niepokoi nas bardzo ekspresowy tryb procedowania ustaw związanych z gospodarką, bez szansy na konsultacje ze środowiskiem i bez długich okresów przejściowych. A przecież w 2018 roku pojawią się nowe regulacje w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz zryczałtowanym podatku, będą też nowe przepisy mające przeciwdziałać transferowaniu zysków za granicę (tzw. ukrytej dywidendy). Przepisy podatkowe można i nawet trzeba reformować, ale mądrze i bez pośpiechu – zaznacza Jacek Pomieczyński, prezes Regionalny Izby Przedsiębiorców Norda.

Pracownik potrzebny od zaraz

Wszyscy nasi rozmówcy podkreślają, że sytuacja na lokalnym rynku pracy jest wyjątkowo zła. Padają słowa o całkowitym braku dobrych fachowców i informacje o podkupowaniu pracowników. – W trosce o rozwój i wzrost konkurencyjności wiele firm inwestuje w kapitał ludzki. Razem z naszymi członkami staramy się wdrażać działania zmierzające do podnoszenia kompetencji i umiejętności pracowniczych – informuje Artur Kowalczyk, prezes Pomorskiego Klubu Biznesu.

Zatrudnianie fair play

Naturalną konsekwencją problemów ze znalezieniem pracowników jest zatrudnianie obcokrajówców, głównie zza wschodniej granicy. O tym, że jest to powszechne zjawisko mówią wszyscy nasi rozmówcy. Aktualny system nie jest jednak idealny. Kaszubski Związek Pracodawców prowadzi akcję „Kaszuby Fair dla cudzoziemców”, której celem jest wypracowanie standardów zatrudniania obcokrajowców w regionie. Kaszubskie firmy nie ukrywają, że największym mankamentem jest długi (bo wynoszący nawet 6 miesięcy) czas oczekiwania na otrzymanie zezwolenie na pracę. – Proponujemy, aby można było zatrudnić pracowników ze wschodu na 1 rok ( a nie na 6 miesięcy- jak obecnie), ale władze tego nie wprowadziły – zaznacza Zbigniew Jarecki, szef Kaszubskiego Związku Pracodawców.

Uruchomić rezerwy

Według Pracodawców Pomorza zatrudnianie obcokrajowców to jeden z kilku sposobów na poprawę sytuacji na rynku pracy. Niezbędne będzie także szukanie rezerw na rynku pracy. – Mam na myśli powrót do pracy osób biernych zawodowo. Do takiej grupy należą na przykład kobiety wieku 40+, które nigdy nie pracowały z powodu konieczności zajmowania się dziećmi. Statystyki mówią o tym, że w Polsce jest aktualnie aż 5,7 mln osób biernych zawodowo w wieku 20-64 lat. Wprowadzenie takich osób na rynek pracy wymaga jednak szkoleń finansowanych z Krajowego Funduszy Szkoleniowego. Niestety, rząd planuje właśnie ograniczenie takich środków z Funduszu Pracy – podkreśla Prezydent Pracodawców Pomorza.

 

Sławomir Halbryt
Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarcza Pomorza
– Przedsiębiorcy w dużej większości oceniają mijający rok
pozytywnie. Z mojej perspektywy, mam wrażenie, że firmy mogłyby
zrealizować jeszcze szerszy zakres prac i osiągnąć wyższe przychody,
gdyby nie problemy ze znalezieniem pracowników. Jednym słowem,
rozwój pomorskiego biznesu postępuje, ale mógłby być szybszy,
gdyby nie brakowało rąk do pracy.

Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawców Pomorza
– Jeśli chodzi o krajową gospodarkę, która ma oczywiście wpływ
na nastroje na Pomorzu, to jest ona aktualnie w fazie kontynuacji
rozpędu, który uzyskała w ostatniej dekadzie. Gospodarkę oczywiście
stymuluje eksport wynikający z dobrej sytuacji w krajach EU oraz
konsumpcja wewnętrzna wspierana m. in. przez środki finansowe
pochodzące z programu 500+. Muszę jednak podkreślić, że pojawiają
się także niepokojące zjawiska. To wciąż mała konkurencyjność
polskich firm, jeśli chodzi o innowacyjność, brak inwestycji własnych
przedsiębiorstw oraz kłopoty na rynku pracy.

Artur Kowalczyk
Prezes Zarządu Pomorskiego
Klubu Biznesu
– Każde nasze spotkanie pokazuje
nam ciągły rozwój firm i instytucji
w naszym regionie. Cały czas się
rozwijamy oferując nowe produkty
i usługi, poszerzając talże rynki
o nowych odbiorców i kontrahentów.
Jeżeli tylko utrzymamy to tempo, to
jestem spokojny o kolejny rok.

Zbigniew Jarecki
Przezes Kaszubskiego
Związku Pracodawców
– Przedsiębiorstwa sygnalizują
wzrastającą ilość zamówień w bieżącej
produkcji, wzrasta również eksport.
Rok można określić jako dobry dla
wzrostu produkcji, od firm, które
współpracują z kontrahentami
zagranicznymi słyszymy jednak wyrazy
niepokoju. Obawę budzą szczegółnie
rozwiązania prawne w sądownictwie.

Grzegorz
Borzeszkowski
Prezes Starogardzkiego Klubu
Biznesu – Związek Pracodawców
– Tegorocznym wyzwaniem
i zadaniem na kolejne lata są
problemy rynku pracy. Jeśli rząd
nie zreformuje instytucji rynku
pracy i nie wprowadzi osłony dla
podjętych zadań w sferze społecznej
to może dojść do prawdziwej „wojny
o pracowników”. Kto ją przegra?
Polska gospodarka.

Jacek Pomieczyński
Prezes Regionalnej Izby
Przedsiębiorców Norda
– Rok 2017 można nazwać „rokiem
rozpędu”. Branża ogólnobudowlana
nie nadąża z realizacją zleceń i „ciągnie
za sobą” firmy podwykonawcze
i poddostawców. Na terenie działania
„Nordy” rozpoczęło się wiele inwestycji
zwłaszcza w sektorze firm MŚP. Wszyscy
chcą wykorzystać, widoczny zresztą
w całej Europie, efekt dobrej koniunktury
w gospodarce i stąd nasze firmy
spodziewają się raczej dobrych wyników.