Z

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. gościł przedstawicieli Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) reprezentujących zarówno Siły
Zbrojne USA, jak i Polską Marynarkę Wojenną. 

Celem spotkania było omówienie możliwości przeładunkowych Portu Gdynia. Przedstawiciele delegacji zagranicznej z uznaniem odnieśli się do potencjału, stanu infrastruktury oraz parametrów nawigacyjnych naszego portu.

Ustalono zasady komunikacji w celu określenia ram długofalowej współpracy oraz wykorzystania wszystkich przewag konkurencyjnych portu, w szczególności sąsiedztwa bazy Marynarki Wojennej RP.