P

Prezes KZP Zbigniew Jareck i na wstępie spotkania, które odbyło się W styczniu 2018 w restauracji Gryf w Żukowie, przywitał gości i przekazał podziękowania Zarządu Kaszubskiego Związku Pracodawców dla samorządu Województwa Pomorskiego za dotychczasową współpracę oraz wyraził nadziej ę na dalsze owocne współdziałanie dla rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Wszystkim członkom Kaszubskiego Związku podziękował za działalność w strukturach Związku, gratulował dobrych wyników gospodarczych i życzył podobnych albo jeszcze lepszych w roku 2018. Następnie zaprosił do wystąpienia Ryszarda Świlskiego – członka zarządu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Pierwszym, wypowiedzianym przez tego drugiego hasłem, była praca. Poinformował, że od 1. grudnia 2017 przeszedł do jego kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy. Życzył wszystkim członkom organizacji, aby pracy mieli w nowym roku jak najwięcej, czyli wszystkiego najlepszego. Zaprasza też do siebie, gdyby w sprawach związanych z WUP mieli jakieś życzenia czy uwagi. Wspomniał też, że na koniec roku 2017 województwo pomorskie było ogólnopolskim liderem w dziedzinie umów podpisanych na wydatkowanie funduszy europejskich z działu RPO. Podziękował za wkład w to dzieło ze strony pracodawców, bo bez niego sukces nie byłby możliwy. Wyraził uznanie za solidarność społeczną w pomocy dla gmin dotkniętych letnim kataklizmem. Wojewódzkie władze samorządowe także bardzo mocno i ofiarnie zaangażowały się w to dzieło. Następnie głos zabrał Jan Zarębski – członek zarządu KZP. Stwierdził, że (z czym się wszyscy zgodzili), że w tym roku czeka nas bardzo gorąca jesień, niekoniecznie pogodowa, tylko polityczna i jego ideą jest, aby skoro władze samorządowe działają dobrze, lepiej ich nie zmieniać. Pochwalił też fakt uruchomienia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (mimo krytycznych opinii o tym pomyśle z różnych stron), bo okazało się, że jej funkcjonowanie szeroko otworzyło wiele rynków pracy. Uczestnikiem spotkania był też prof. Edmund Wittbrodt – obecny prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – z którym we wrześniu 2017 roku władze KZP podpisał deklarację o współpracy. Ubolewał, że jak wszystko wskazuje, Kaszubi przegrali, mimo bardzo aktywnych działań, walkę z rządem w sprawie dotacji udzielanych na naukę języka kaszubskiego w szkołach i suma na ten cel z budżetu Ministerstwa Edukacji została istotnie zmniejszona. Przypomniał też działania Zrzeszenia w dziele pomocy gminom poszkodowanym w lipcowych nawałnicach. Straty dotknęły też historycznych świętości Kaszub, ale już zostały naprawione. Zniszczony przez nawałnicę grobowiec poety Jana Karnowskiego na cmentarzu w Brusach został odbudowany. Ucierpiała też znajdująca się w Brusach – Jagliach zagroda oraz ogród Józefa Chełmowskiego – kaszubskiego rzeźbiarza, malarza i filozofa. Było tam prywatne muzeum – właściwie skansen, zapełnione dziełami tego bardzo utalentowanego, choć niedocenianego, ludowego artysty. Po usunięciu strat wywołanych przez kataklizm, zamieniono je na Chatę Kaszubską im. Jana Chełmowskiego. Prezes E. Wittbrodt złożył wszystkim bardzo oryginalne noworoczne życzenia, więc: Starym – młodości, młodym – dojrzałości, dojrzałym – mądrości, mądrym – skromności, skromnym – odwagi, odważnym – rozwagi, rozważnym – namiętności, namiętnym – cnotliwości, cnotliwym – grzechu, grzesznym – uśmiechu, każdemu – co mu potrzeba. (Aby się po śmierci dostać do nieba?). W podwójnej roli – jako prezes GS Samopomoc Chłopska i jako przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego wystąpił Mieczysław Woźniak. Jego życzenia były trafne i zwięzłe: – Rozwój Kaszub to nasz wspólny trud, sukcesy odnosimy, bo nam się po prosty chce. I tego chcenia wszystkim obecnym (i nieobecnym) na przyszłość życzę. W kuluarach spotkania rozwinął temat specyfiki mentalnościowej Kaszubów: – Kaszubi każdy grosz potrafią zagospodarować i to kilkakrotnie. Zawsze można na nich liczyć. Są twardzi i uparci, wyrzuceni drzwiami, wejdą przez okno – i to nie rozbijając go.