Z

Z Elizą Wójcik, przewodniczącą Sekcji Edukacji i Coachingu Pracodawców Pomorza, rozmawia Rafał Korbut.

Coaching i mentoring to słowa, które od kilku lat stają się coraz popularniejsze w kręgach biznesu. Ale bywa, że pojęcia te są mylone. Co zatem oznaczają?

– Coaching jest procesem dochodzenia przez klienta do celu. Proces coachingowy zakłada, że klient posiada wystarczające zasoby i zna odpowiedzi, zaś coach wydobywa z klienta potencjał, zadaje pytania i towarzyszy klientowi w drodze do jego celu. W coachingu coach nie powinien niczego klientowi doradzać, nie powinien dawać gotowych recept i wskazówek. To klient samodzielnie ma dokonywać odkryć, wpadać na pomysły i samodzielnie wchodzić na drogi prowadzące go do jego celu.

Czym więc jest mentoring i czym się różni od coachingu?

– Mentoring jest procesem, w którym „mistrz” przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie „uczniowi”. Mentoring jest bardzo dobrym narzędziem pracy, dla osób otwartych na przyswajanie nowej wiedzy i czerpanie z doświadczenia innych oraz dla tych, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie się dzielą. Dobrze sprawdza się zarówno w dużych, jak i w małych organizacjach. Mentor może być zarówno wewnątrz struktur konkretnej organizacji, jak i spoza niej. Oba spojrzenia mają swoje dobre strony.

Czy mentorem może zostać np. bezpośredni przełożony, czy raczej p[owinna być to osoba „z zewnątrz”?

– Ze swojego doświadczenia zawodowego wiem, że pracownicy organizacji, bez względu na rodzaj branży, chętniej otwierają się na mentora, który jest spoza organizacji. Jest to związane z większym poczuciem bezpieczeństwa i swoistą swobodą, którą „uczeń” odczuwa w relacji z mentorem z zewnątrz. Relacja zaś pomiędzy mentorem a klientem jest istotnym elementem, mającym duży wpływ na przyswajanie wiedzy i czerpanie z doświadczenia kogoś innego. Prawidłowa relacja pomiędzy mentorem a klientem oparta jest na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Czy tak samo jest w relacji coachingowej?

– Tak. Zaufanie i wzajemny szacunek, to podstawa. Pracownikowi firmy dużo łatwiej jest otworzyć się i podjąć ten specyficzny rodzaj współpracy, jakim jest mentoring czy coaching, z kimś , kto nie jest jego przełożonym, ani nawet kolegą z pracy.

Jeśli zatem chcemy wyznaczyć cele i dążyć do nich – kogo wybrać: coacha czy mentora?

– Osobiście polecam oba narzędzia, jako doskonałe procesy umożliwiające rozwój i doskonalenie kadry pracowniczej. Wszyscy wiemy, że zasobem każdej firmy są ludzie i to w ludzi warto inwestować. To oni mają znaczący wpływ na konkurencyjność firmy na rynku.