K

Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego w Sztumie 17. maja 2018 r

Obrady, które odbywały się w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach, tradycyjnie poprowadził przewodniczący Konwentu (starosta malborski) Mirosław Czapla. Wśród zaproszonych gości byli reprezentanci Związku Gmin Pomorskich z którym Konwent ma podpisaną umowę o współpracy, czyli przewodniczący – Błażej Konkol i dyrektor biura – Bogdan Dombrowski. Gospodarzem spotkania był starosta sztumski Wojciech Cymerys, z którym udało się nam przeprowadzić krótki wywiad:

Czy kierowanie najmłodszym powiatem w województwie pomorskim jest łatwe i przyjemne?

Nie narzekam. Każdy samorządowiec musi być odporny na rożne stresy i problemy, rzecz w tym, aby sobie z nimi poradzić, a jeśli chodzi o nasz powiat, jestem dumny z historycznej odporności i dzielności pokoleń mieszkańców tych ziem.

Czyli?

Nie dajemy się. Najpierw Prusów podbili Krzyżacy, których panowanie skończyło się po wojnie trzynastoletniej, potem tu były Prusy Królewskie, ale tylko do I rozbioru, kolejno niemieckie Prusy Wschodnie, rządzone przez landratów. Po II wojnie światowej powstały powiat sztumski został zlikwidowany reformą administracyjną w 1975 roku, ale utworzony w 1999 roku Społeczny Komitet Obrony Powiatu Sztumskiego walczył prawie 3 lata aż z dniem 1 stycznia 2002 go utworzono – jako dwudziesty w województwie pomorskim.

Na co musiał Pan i cały zarząd powiatu zwrócić uwagę tworząc strategię jego rozwoju?

Na geograficzne uwarunkowania, tradycje, w tym gospodarcze i społeczne.

Czyli jak by Pan sprecyzował główne cele?

Chcemy wykreować powiat dostępny transportowo, prężny gospodarczo, przyciągający turystycznie, atrakcyjny dla młodych, w którym żyją zadowoleni i zaangażowani w jego rozwój mieszkańcy. Tworzenie wysokiej jakości życia mieszkańców dotyczy wszystkich – także żyjących w gorszych warunkach i starszych wiekiem. Wszystko to możemy robić w zakresie zadań przydzielonych powiatowi.

Czyli na przykład?

Zacznijmy od młodych. Z myślą o ich przyszłych kwalifikacjach, zadbaliśmy o rozwój szkolnictwa zawodowego, właśnie powstał nowoczesny budynek do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach. Kończymy jego urządzanie, kupujemy sprzęt. Uroczyste otwarcie przewidziane jest na wrzesień tego roku.

Jakie koszty pochłonęła ta inwestycja i skąd pochodziły, niemałe przecież, pieniądze?

Z funduszy unijnych. Był to projekt: „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy”. W ramach projektu powstał nowoczesny obiekt warsztatów i 6 pracowni dydaktycznych wspomagajacych kształcenie w branży transport, logistyka i motoryzacja oraz w branży środowisko. Budynek już stoi, wyposażamy 6 pracowni: diagnostyki samochodowej, metrologii, napraw pojazdów samochodowych, produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, techniki rolniczej. Ponadto zostaną także wyposażone 3 pracownie w branży ICT i elektronika. Uczniowie uczestniczą w cyklach ponadprogramowych zajęć zawodowych, szkoleniach zawodowych w zakresie obsługi wózków widłowych, kombajnu oraz programowania robotów, a także ponadprogramowych stażach i praktykach zawodowych. Chodzi o to, aby kończąc szkolę mieli zawody i specjalności nowoczesne i jednocześnie związane ze specyfiką gospodarczą Dolnego Powiśla, terenu gdzie głównymi atutami są: rolnictwo, hodowla, turystyka i ekologia.

Rozumiem, że zadbaliście też o oszczędność energetyczną i czyste powietrze…

W ramach poprawy efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław z Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, powiat sztumski obecnie realizuje termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Sztumie oraz Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie. W listopadzie 2017 r. w ramach niniejszego projektu zakończono termomodernizację budynku internatu w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach, gdzie dodatkowo zamontowano system fotowoltaicznej energii odnawialnej o łącznej mocy 42 kW.  Niebawem nowy wygląd zyskają także kolejne dwa obiekty użyteczności publicznej tj. budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierzgoniu oraz obiekt Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu, których elewacje zostaną objęte dociepleniem. Ponadto projektem zostały objęte: budynek Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu, gdzie dobiega końca montaż systemu fotowoltaicznego oraz budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na oś. Sierakowskich 15 w Sztumie, w którym obok docieplenia zostanie także wymieniona częściowo stolarka okienna i drzwiowa.  Całkowita kwota, którą częściowo Powiat Sztumski pozyskał na sfinansowanie zdania ze środków Unii Europejskiej wyniosła 3 595 900,00 zł.

Jak wygląda dostępność transportowa Waszego Powiatu?

Przyznam, że długo byliśmy z etykietą ziem dalekich od szosy, sporo jest jeszcze do zrobienia, ale robimy co możemy. W roku bieżącym udało nam się pozyskać ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 dofinansowanie projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”. Wartość projektu wynosi 5 941 143,18 złotych brutto, z czego pozyskane dofinansowanie opiewa na kwotę 2 432 836,00 złotych. Wkład własny projektu został zabezpieczony przez samorząd powiatowy oraz Miasto i Gminę Sztum i Gminę Stary Targ partycypujące finansowo w kosztach projektu, o którym mowa powyżej. Inwestycja dotyczy kontynuacji przebudowy drogi powiatowej nr 3105G, zlokalizowanej na obszarze administracyjnym Gminy Sztum o łącznej długości 0,807km (ulica Kochanowskiego) oraz Gminy Stary Targ w wymiarze 2,121km.

Czy przewidzieliście też inwestowanie w służbę zdrowia?

Naszą radością jest, że szpital po okresie zapaści, radzi sobie bardzo dobrze, specjalizując się w kardiologii i neurologii. Przeprowadzamy modernizację obiektów szpitala, dach na głównym budynku wymaga nakładów w wysokości 800 tys. zł, modernizacja bloku operacyjnego i dla potrzeb rehabilitacji kardiologicznej w sumie pochłonie 2,5 mln złotych.

Jak traktujecie potencjał turystyczny terenu?

To nasze największe bogactwo – prócz rolnictwa, hodowli zwierząt i branży przetwórstwa żywności. Na naszym terenie drogi wodne „Pętli Żuławskiej” liczą sobie ok. 300km, do tego mamy zamki, dwory, obiekty sakralne unikalnej urody i wartości historycznej, a w lasach bogatych w zwierzynę i ptactwo są wyśmienite warunki do polowań.