C

Co proponują uczelnie w roku akademickim 2018/2019?

Choć semestr letni nadal trwa, to trójmiejskie uczelnie mają już przygotowaną ofertę na nowy rok akademicki. Szykuje się sporo nowości, którymi szkoły chcą przyciągnąć absolwentów.

Rekrutacja na Uniwersytecie Gdańskim startuje 20 czerwca. Odbywa się przez internet w wygodnym dla kandydatów systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów). Oferta uczelni na rok akademicki 2018/2019 to blisko osiemdziesiąt kierunków studiów i ponad dwieście specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia, a także jednolitych studiach magisterskich. W nowym roku akademickim uczelnia uruchomi cztery nowe kierunki studiów. Dwa z nich prowadzone będą na Wydziale Biologii, a są to: Ochrona zasobów przyrodniczych oraz Genetyka i biologia eksperymentalna. Pozostałe kierunki mają charakter interdyscyplinarny i prowadzone będą w języku angielskim: Intercultural and Business Relations in Europe oraz Cultural Communication.

Jeżeli chodzi o Politechnikę Gdańską, to przyszli studenci mogą wybierać spośród blisko czterdziestu kierunków na dziewięciu wydziałach. Na absolwentów czeka w sumie 4255 miejsc. W naborze na semestr letni planowane jest uruchomienie nowego międzywydziałowego (Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska) kierunku studiów drugiego stopnia – Inżyniera Morska i Brzegowa.

Uruchomienia nowych kierunków nie planują Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Marynarki Wojennej oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Ze sporymi nowościami można za to zetknąć się na uczelniach prywatnych. Sopocka Szkoła Wyższa otwiera nowe specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość, to: bankowość i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, podatki i skarbowość. Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku otwiera na poziomie licencjackim kierunek Zarządzanie o profilu praktycznym, proponując takie specjalności jak: zarządzanie w sporcie, marketing, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie startupem oraz zarządzanie logistyką.

Dr hab. Arnold Kłonczyński, prorektora ds. studenckich

Uniwersytet Gdański

Bacznie obserwujemy zmiany zachodzące na rynku pracy. Prowadzimy również własne badania sondażowe związane z doświadczeniami, jakie nabyli studenci w trakcie nauki i ich oczekiwaniami w związku z możliwościami uzyskania satysfakcjonującego zatrudnienia w zawodach związanych z kierunkiem studiów. Konsekwencją tych działań jest stała modyfikacja już prowadzonych kierunków studiów, jak również wprowadzanie do oferty nowych. W zbliżającym się roku akademickim będą to cztery nowe kierunki. Dwa z nich prowadzone będą na Wydziale Biologii, a są to: Ochrona zasobów przyrodniczych oraz Genetyka i biologia eksperymentalna. Obowiązkiem uczelni wyższych jest przekazywanie wiedzy zgodnej z najnowszymi wynikami prowadzonych badań i te dwa kierunki są ściśle związane z osiągnięciami wybitnych badaczy, którzy skonstruowali program studiów w ścisłej współpracy z instytucjami zajmującymi się ochroną zasobów przyrodniczych i przedsiębiorcami zainteresowanymi wykształconymi kadrami. Kolejne dwa kierunki mają charakter interdyscyplinarny i prowadzone będą w języku angielskim: Intercultural and Business Relations in Europe oraz Cultural Communication. Współcześnie mamy coraz większą świadomość tego, że komunikacja kulturowa staje się podstawą sukcesu np. w biznesie i umożliwia budowanie właściwych relacji w wielokulturowym i ciągle zmieniającym się świecie. To właśnie uniwersytet jest najwłaściwszym miejscem łączącym wyniki badań teoretycznych z praktycznymi możliwościami ich zastosowania w trakcie zajęć ze studentami.

Alicja Peplińska, kierownik Działu Marketingu i PR

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Każdego roku aktualizujemy ofertę edukacyjną. Jest to niezbędne do tego, aby aktywnie reagować na zmieniający się rynek pracy, zapotrzebowanie pracodawców i trendy w edukacji wyższej oraz gospodarce. Poza klasycznymi, sprawdzonymi i popularnymi kierunkami, takimi jak: Prawo, Administracja, Finanse i Rachunkowość, proponujemy również nowość Podatki i Doradztwo Podatkowe, w odpowiedzi na rosnący rynek tych usług. Z kolei studia Zarządzanie Startupem wpisują się w trend nowej gospodarki i realizacji autorskich pomysłów biznesowych. Dla osób poszukujących wyzwań w Logistyce realizujemy studia w języku angielskim Global Logistics, przygotowujące do kariery w transporcie i frachcie, magazynowaniu, zaopatrzeniu w skali międzynarodowej. Na Logistyce Przedsiębiorstw z kolei kształcimy specjalistów odpowiedzialnych za gospodarowanie zasobami firm oraz organizację systemu wysyłek i dostaw zaopatrzenia. Przyszłym menedżerom proponujemy międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne, na których zajęcia prowadzą biznesmeni i prawnicy – wykorzystujący metodę mentoringu. To studia z segmentu premium. Ich ukończenie jest wyjątkowe cenione przez renomowanych pracodawców. W ramach współpracy kierunków Prawa i Administracji uruchamiamy także specjalność Mediacja Rodzinna, która będzie przygotowywać do wykonywania zawodu mediatora i umożliwia ubieganie się o wpis na listę mediatorów sądowych. Na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, obok od lat obleganej Kryminologii i Kryminalistyki, wprowadziliśmy także niezwykle aktualne specjalności Bezpieczeństwo Informacji oraz Cyberprzestępczość.

Klaudia Riemer, specjalista ds. PR i mediów społecznościowych

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

W rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 rozszerzyliśmy swoją ofertę dydaktyczną o dwa nowe kierunki na studiach pierwszego stopnia, tj. Administrację oraz Multimedia i grafikę komputerową. Natomiast na studiach drugiego stopnia nowością jest kierunek Zarządzanie – studia trzysemestralne, które są skierowane do absolwentów studiów inżynierskich. Od nowego roku można także studiować Zarządzanie drugiego stopnia na Wydziale WSB w Gdyni.
Wyższa Szkoła Bankowa zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni aktualnie prowadzi również rekrutację w ramach projektu „D. N. A. WSB – Dydaktyka, Nauka, Administracja – Zintegrowany Program Rozwoju WSB”, dzięki któremu wybrane specjalności na kierunkach Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Finanse i rachunkowość, Turystyka i rekreacja, Informatyka oraz Zarządzanie są dofinansowane ze środków unijnych. Oferta Wyższej Szkoły Bankowej jest również bogatsza o ponad dwadzieścia nowych kierunków na studiach podyplomowych. W dużej mierze są to kierunki z zakresu zdrowia, takie jak: Zarządzanie w ochronie zdrowia, Opieka senioralna, Terapeuta SPA, Nowoczesne metody fizjoterapii czy Psychodietetyka.