P

Podczas kwietniowego XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich nagrodzono zwycięzców Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2017 w kategorii powiaty. Wysokie miejsca zajęło 8 jednostek samorządowych z województwa pomorskiego.

Ranking jest prowadzony przez Związek Powiatów Polskich już od piętnastu lat. To jak dotąd jedyna w Polsce tego typu inicjatywa, kierowana na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Jej celem jest wyłanianie najlepszych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Ranking trwa przez cały rok, a udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie gminy i powiaty. Tytuł „Dobrego polskiego samorządu” otrzymuje ta jednostka, której co najmniej do końca danego roku uda się utrzymać pierwsze miejsce w Rankingu. Kryteria oceny powiatów O pozycji danego samorządu decydują osiągane przez niego wyniki oraz realizowane projekty. Zależy ona zatem przede wszystkim od inicjatyw podejmowanych przez władze, na które składają się: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, kultury i sportu, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne. Każde z tych działań jest osobno oceniane, dzięki czemu samorządowcy mogą poznać zarówno mocne, jak i słabe strony funkcjonowania swojej jednostki. Co ważne, także mieszkańcy gmin i powiatów mają możliwość wywarcia realnego wpływu na miejsce swojego samorządu w Rankingu. Ocenie podlegają bowiem podejmowane przez nich inicjatywy, takie jak montaż prywatnych ekologicznych instalacji odnawialnych źródeł energii oraz energii wiatru, otoczenia i biomasy. Sukces powiatów z województwa pomorskiego Wśród laureatów Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2017 znalazło się 8 powiatów z województwa pomorskiego. W kategorii powyżej 120 tys. mieszkańców siódme miejsce zajął powiat starogardzki – to o jeden stopień wyżej niż przed rokiem. Samorząd otrzymał najwyższe noty m.in.: za ilość pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych, za stronę www urzędu spełniającą standardy dostępności WCAG 2.0 oraz za wielkość środków finansowych wydatkowanych na szkolenie kadry i realizację zadań publicznych przez NGO. Dwa oczka niżej uplasował się powiat wejherowski, który po raz pierwszy znalazł się w gronie dziesięciu laureatów. Jednak tytuł “Dobrego Polskiego Samorządu” przypadł w udziale powiatowi kartuskiemu, ex aequo z kieleckim. To pierwsza tak wysoka pozycja, jaką zajął powiat kartuski, choć we wcześniejszych latach również cieszył się przychylnymi ocenami ekspertów. Bardzo dobrą lokatą może poszczycić się też powiat słupski, który uplasował się na drugim miejscu wśród jednostek do 120 tys. mieszkańców. Szczególnie wysoko została oceniona jego działalność w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych i krajowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi czy przeprowadzania prozdrowotnych programów profilaktycznych. Trzeba dodać, że w Rankingu został wyróżniony także sam Słupsk w kategorii miasto na prawach powiatu. Na niższych pozycjach wśród powiatów do 120 tys. mieszkańców znalazły się też inne jednostki samorządowe z województwa pomorskiego. Szóste miejsce zajął powiat kwidzyński, dziewiąte malborski a piętnaste lęborski. Dla powiatu lęborskiego to pierwsze wyróżnienie w tym Rankingu. Podjęta w zeszłym roku proinwestycyjna działalność samorządu, złożyła się na najwyższe oceny w kategorii ilość pozyskanych środków finansowych z funduszy zewnętrznych oraz z funduszy krajowych. Również wśród laureatów w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców nie zabrakło pomorskiego akcentu. Już po raz kolejny w Rankingu został wyróżniony Powiat Elbląski, który tym razem zajął dziesiąte miejsce.