P

Port Czystej Energii – tak ma nazywać się nowoczesna spalarnia odpadów, która ma zostać utworzona na terenie gdańskiego Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach.

Na początku maja władze miasta podpisały umowę z wykonawcą i operatorem instalacji, włosko-francuskim konsorcjum. Jak zapewnia wykonawca, instalacja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Zniknąć też mają uciążliwości zapachowe.

– Zwożone odpady będą magazynowane w bunkrze – wyjaśnia Teofil Markwitz, dyrektor polskiego oddziału Termomecanicca Ecologia. – Ten bunkier jest trzymany w ciągłej depresji, co oznacza, że nic nie będzie miało prawa wydostać się na zewnątrz.

Do Portu Czystej Energi trafiać będą odpady pozostałe po procesie segregacji surowców wtórnych, tzw. frakcja resztkowa (wysokoenergetyczna). Wyprodukowane w spalarni ciepło trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energia do sieci energetycznej. Uruchomienie instalacji przewidziane jest na 2021 rok.