S

Samorząd Powiatu Wejherowskiego po raz pierwszy znalazł się na liście najlepszych i najbardziej rozwojowych samorządów w Polsce, w rankingu Związku Powiatów Polskich zajął miejsce w pierwszej dziesiątce.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony jest od 2003 r., konkurs jest bezpłatny, a nadzoruje go Związek Powiatów Polskich. Samorządy oceniane są przez niezależnych ekspertów. W kategorii powyżej 120 tys. mieszkańców powiat wejherowski zajął 9 miejsce. Samorząd w pierwszej dziesiątce konkursu znalazł się po raz pierwszy.

Jak podkreślają przedstawiciele władz samorządu, sukces ten jest efektem konsekwentnego działania i realizacji strategii rozwoju powiatu, działania proinwestycyjne i prorozwojowe, inwestowania w infrastrukturę drogową, edukację, kulturę, pielęgnowanie tradycji, a także tworzenie miejsc dla mieszkańców do spędzania wolnego czasu i uprawiania sportu.

Nowa sala i pracownie

Jedną z dziedzin, jakie brane są pod uwagę przy tworzeniu rankingu, jest edukacja. W przypadku powiatu wejherowskiego dużą rolę odegrał sukces w pozyskaniu środków unijnych na rozwój szkolnictwa zawodowego. Powiat systematycznie unowocześnia bazę szkoleniową, dzięki czemu uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne pracownie zawodowe, laboratoria oraz specjalistyczne warsztaty praktycznej nauki zawodu.

Jednym z tego typu działań jest otwarcie w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi zmodernizowanej pracowni zawodowej wyposażonej w najwyższej klasy sprzęt i urządzenia gastronomiczne. Dzięki pozyskanym środkom unijnym w powiecie wejherowskim wybudowano dwadzieścia trzy nowe pracownie zawodowe, a trzynaście doposażono. W Wejherowie przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4 trwa natomiast budowa pełnowymiarowej hali sportowej.

Powstaje książnica

Samorząd prowadzi również bibliotekę oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, przy którym powstaje Książnica profesora Gerarda Labudy, wybitnego kaszubskiego historyka. To jedna z ważniejszych inwestycji kulturalnych w powiecie wejherowskim. Będzie to nie tylko nowoczesna biblioteka, ale też miejsce spotkań, wystaw i centrum multimedialne.

Cała inwestycja kosztować będzie ok. 4 mln zł, z czego 1,4 mln zł to dofinansowanie przez marszałka z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i 520 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace budowlane i wykończeniowe wraz z wyposażeniem obiektu mają zakończyć się latem bieżącego roku, a otwarcie planowane jest jesienią, prawdopodobnie w październiku.

Drogi to rozwój

Wpływ na wysokie miejsce w rankingu miał także udział powiatu wejherowskiego przy współpracy z gminami w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych. Dzięki pozyskanym środkom udało się wyremontować drogi powiatowe. Samorząd w minionych latach sukcesywnie awansował w tym prestiżowym konkursie, zajmując odpowiednio miejsca: rok 2014 – 26, 2015 – 19, rok 2016 – 12 rok 2017 – 9.

Wspierają przedsiębiorczość

Aż 135 mikroprzedsiębiorstw powstanie w powiecie wejherowskim w ramach realizowanego programu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”. Program potrwa do października 2019 r. i realizowany będzie w trzech turach. Umowa została podpisana pod koniec 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Asygnowali ją przedstawiciele Zarządu Województwa Pomorskiego – marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu Wejherowskiego – starosta wejherowski Gabriela Lisius oraz członek zarządu Jacek Thiel.

Program „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” realizowany jest przez: powiat wejherowski, pucki, kartuski oraz Spółdzielnię Socjalną „Pasja”

Wyróżnienie w rankingu zostało wręczone podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w ub. miesiącu w Warszawie. Warto dodać, że przez cały najbliższy rok powiat wejherowski będzie posługiwał się specjalnym logo, które dedykowane jest najlepszym samorządom w Polsce.