Z

Z Markiem Kwiatkowskim, prezersem Regionalnej Izby Przedsiębiorców „Norda”, rozmawia Arkadiusz Marciszek.

Jaką rolę pełni, jakie cele stawia przed sobą Izba?

– Głównym celem Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA jest z jednej strony wzajemne poznanie się i integracja przedsiębiorców z regionu powiatów wejherowskiego i puckiego a z drugiej strony wypracowanego przez członków Izby stanowiska dotyczącego różnych, ważnych dla przedsiębiorców spraw, a następnie przedstawianie tych spraw przede wszystkim władzom samorządowym a także reprezentowanie interesu przedsiębiorców w dialogu ze wszelkimi organami samorządowymi i państwowymi.

Co było największym osiągnięciem Izby w ub. Roku?

– Powstanie Powiatowej Rady Przedsiębiorczości w oparciu o wspólną inicjatywę Starosty Powiatu Wejherowskiego oraz kierownictwa Izby. We władzach Rady mamy silną reprezentację w postaci kolegów Leszka Glazy oraz Dariusza Schmidtke. Bardzo udanym przedsięwzięciem było spotkanie „Biznes po Kaszubsku” oparte o ideę net-workingu małych i średnich przedsiębiorców w której uczestniczyło ponad 100 przedsiębiorców z całego regionu Kaszub, w tym wielu naszych członków.

Czym przyciągacie nowych członków? Dlaczego warto znaleźć się w waszej organizacji?

– Zarówno bieżąca działalność Izby jak i nowe pomysły dotyczące wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości na terenie obu powiatów zostały dostrzeżona przez powiększające się grono przedsiębiorców, co zaowocowało wzrostem liczebności członków naszej Izby. Aktualnie Izba zrzesza 91 przedsiębiorców. Aktywnie reprezentujemy punkt widzenia przedsiębiorców w tworzonej w bieżącym roku „Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości w Powiecie Wejherowskim”. Organizujemy tematyczne szkolenia i prezentacje w formie „Śniadań biznesowych ” o tematyce interesującej naszych członków jak np. „RODO” czy „Sukcesja w Biznesie”.

Czy zajmujecie się tylko zagadnieniami związanymi z biznesem? Czy macie wpływ na decyzje dotyczące lokalnego społeczeństwa? Jak wygląda współpraca z lokalnym samorządem?

– Zajmujemy się oczywiście także innymi zagadnieniami. Aktywnie bierzemy udział w „Tygodniu Przedsiębiorczości”, która to idea łączy organizacje, instytucje i firmy, a także szkoły, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości. Podczas ubiegłorocznej akcji nasi członkowie organizowali szkolenia dla uczniów. Mocno działamy też w kierunku wpływu na kształt lokalnego szkolnictwa zawodowego, w tym w projekt „nauczania dualnego”. Bardzo istotnym dla przedsiębiorców zrzeszonych w naszej Izbie jest „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”. W ubiegłym roku w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie odbyło się otwarcie wyremontowanej Poradni Onkologicznej. Część prac została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu darczyńców, z których największymi byli przedsiębiorcy zrzeszeni w naszej Izbie. Oprócz gotówki nasi członkowie przekazali także nieodpłatnie materiały budowlane i wykończeniowe.

Czy współpracujecie z podobnymi organizacjami w kraju?

– Tak. Wśród najważniejszych izb, z którymi współpracujemy znajdują się: Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Ważnym dla nas jest także członkostwo i aktywność w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Co obecnie jest największym zmartwieniem waszych członków?

– Zdecydowanie największym problemem jest brak pracowników w niektórych zawodach. Konieczne wsparcie ze strony obcokrajowców nie zapewni całkowitej likwidacji tego zjawiska. Oznacza to konieczność maksymalnego umaszynowienia procesów i wydatków inwestycyjnych a te w obliczu skrajnie szybko zmieniającego się prawa i gąszczu przepisów, tworzą potencjalne ryzyko dla przedsiębiorców i w wielu przypadkach opóźniają podjęcie decyzji inwestycyjnych, hamując wzrost firm. Brakuje nam też w mieście i w najbliższej okolicy Wejherowa terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą inną niż budownictwo mieszkaniowe. Marek Kwiatkowski objął funkcję prezesa Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA zastępując w tej roli Jacka Pomieczyńskiego. Marek Kwiatkowski łączyć będzie funkcję prezesa ze stanowiskiem Dyrektora Zarządzającego Izby. Ustępujący prezes będzie nadal brał udział w pracach Izby. Marek Kwiatkowski jest absolwentem Wydziału Transportu Uniwersytetu Gdańskiego a także uczestnikiem programu MBA w GFKM. Funkcje menedżerskie pełni od 30 lat w sektorach związanych z handlem, przetwórstwem i logistyką towarów rolnych. W latach 2011-2017 pełnił funkcje Członka Zarządu a następnie Prezesa „Bałtyckiego Terminala Zbożowego” w Gdyni. Nieco wcześniej w latach 2005-2010 pracował na stanowisku Dyrektora Zakupów i Handlu w firmie „Provimi Polska” a jeszcze wcześniej był Członkiem Zarządu giełdowej Spółki „Rolimpex”.