D

Do Gdyni mają trafić nowe autobusy z napędem elektrycznym. Zakup sześciu nieemisyjnych pojazdów i przeszkolenie kierowców zostanie dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poszerzenie taboru możliwe jest dzięki realizacji projektu pn. „Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym”. W ramach projektu w Gdyni pojawić ma się w sumie sześć nowych pojazdów z napędem elektrycznym. Dzięki wykorzystaniu „systemu ładowania w ruchu” będą one w stanie poruszać się tak samo wydajnie, jak autobusy z konwencjonalnym napędem. Zostaną wyposażone w baterie typu LTO o obniżonej pojemności. Technologiczne zalety nowoczesnego taboru, który trafi do Gdyni, pozwolą na planowanie rozwoju komunikacji bez potrzeby inwestowania w sieć ładującą poza obrębem sieci trolejbusowej. Lista zalet jest dużo dłuższa, uda się także uniknąć niskiej emisji dwutlenku węgla, ograniczyć pylenie i emisję tlenków azotu oraz benzopirenu.