W

W mieście powstaną dwa kolejne nowoczesne place zabaw: przy ul. Iwaszkiewicza i przy osiedlu Dzięcielskiego. Place zabaw wybudowane zostaną jako element uzupełniający budowę węzła komunikacyjnego Śmiechowo (Zryw).

– To nie tylko place zabaw, ale miejsca, które stworzą przestrzeń aktywności sportowej sprzyjającej także integracji społecznej – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Uprawianie sportu jest świetną formą spędzania czasu wolnego. Podkreślić trzeba otwartość i ogólnodostępność takich miejsc, z których korzystać będą wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek i płeć.

Place zabaw przy ul. Iwaszkiewicza i Dzięcielskiego będą wyposażone w urządzenia wielofunkcyjne czyli zjeżdżalnie, huśtawki, drabinki i piaskownice. Oprócz zestawów zabawowo-sprawnościowych na każdym z placów zaplanowano siłownię terenową i miejsca do wypoczynku osób ćwiczących oraz urządzenia do gier edukacyjnych m.in. do gry w szachy oraz kółko i krzyżyk. Place będą ogrodzone, zagospodarowane zielenią oraz wyposażone w elementy małej architektury.

– Budowę placu zabaw przy osiedlu Dzięcielskiego zaplanowaliśmy już na etapie budowy Węzła Śmiechowa (Zryw), a teraz przystępujemy do realizacji obiecanej inwestycji – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Podobna inwestycja rozpocznie się przy ul. Iwaszkiewicza. Będą to ogólnodostępne obiekty służące wszystkim mieszkańcom. Plenerowe strefy aktywności skierowane będą do różnych grup wiekowych.

Na obie te inwestycje Wejherowo zdobyło dofinansowanie – po 50 tys. zł na każdy – z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA).