Z

Zainicjowany przez Gdyńskie Centrum Sportu projekt pn. „Move up to be healthy and happy” został uznany przez Komisję Europejską za tzw. „success story”.


Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie postaw prozdrowotnych poprzez upowszechnianie aktywności fizycznej. Zadania dodatkowe polegały na promowaniu równości w sporcie, podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli, wzmocnieniu współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w sferze sportu, zdrowia i edukacji, a także przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Gdyńskie Centrum Sportu do współpracy zaprosiło pięć europejskich krajów: Wielką Brytanię, Czechy, Rumunię, Włochy oraz Portugalię. „Wielka szóstka” wspólnie rozpoczęła wzmożoną pracę, której efekty były nadzwyczajne.

Globalnie w „Move up to be healthy and happy” uczestniczyło ponad siedem tysięcy dzieci z 59 szkół podstawowych Starego Kontynentu. W ramach projektu odbyło się niemal 1400 zajęć dotyczących prawidłowego żywienia oraz nowatorskich lekcji wychowania fizycznego.