I

Istniejąca sekcja hotelarstwa i restauratorów ma duże znaczenie, bo dzięki zrzeszeniu się grupa ma większy wpływ na decyzje samorządów. Udaje nam się rozwiązać nurtujące problemy, nawiązać lepszą współpracę z organizacjami turystyki i promocji – mówi Bogusław Skrzyniarz, przewodniczący Oddziału w Malborku i członek Rady Pracodawców Pomorza w Gdańsku.

Co robi Wasza organizacja?

Staramy się chronić przedsiębiorców, współpracować oraz sobie wzajemnie pomagać. Dzięki cyklicznym spotkaniom w różnych miejscach – nawiązujemy bliższe kontakty i wymieniamy się swoimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami. Mamy również bezpłatne porady prawne.

Czy jako przewodniczący Oddziału Pracodawców Pomorza w Malborku, widzi Pan jakiś dobrze rokujący potencjał na najbliższą przyszłość w dziedzinie turystyki?

Sądzę, że propagowanie miasta Malborka jako doskonałej bazy wypadowej do okolicznych atrakcji może spowodować zatrzymanie naszych gości hotelowych na kilka dni. Miasto Malbork na pewno będzie rozkwitać, jeżeli zawiąże się prawdziwa wspólna więź i współpraca między przedsiębiorcami, mieszkańcami oraz samorządami miasta Malborka i Powiatu Malborskiego, a także z Muzeum Zamkowym w Malborku. Duży wpływ mają również nasze opinie wyrażone poprzez Radę Gospodarczą – powołaną przez Burmistrza miasta Malbork. Ważnym atutem stają się wybory i promocja malborskich Firm Roku w różnych dziedzinach działalności gospodarczej. To powoduje wzajemne poznanie się i motywację do lepszej współpracy. Należy rozważać i brać pod uwagę także wiele głosów krytycznych, które mogą przyczynić się w przyszłości do znacznego wzrostu zakresu usług turystycznych i powstania nowych produktów turystycznych.

Dziękuję za rozmowę.