T

Transport jest obecnie jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki.
Szybkie dostarczanie towarów i produktów oraz sprawny proces
logistyczny mają istotny wpływ na rosnącą wciąż produkcję i handel.

Firma Alegre Logistic z Malborka świadczy usługi w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego , a także w obszarze rozwiązań logistycznych oraz magazynowania towarów. Na rynku działa niespełna 20 lat, zdobywając w tym czasie uznanie i zaufanie wielu klientów. Wraz z wybudowaniem nowej siedziby przedsiębiorstwa oraz wdrożeniem strategii rozwoju opierającej się na automatyzacji procesów biznesowych, firma Alegre zdobywa przewagi konkurencyjne na europejskim rynku transportowym.

Transport – gdy liczy się czas

Alegre jest operatorem logistycznym wyspecjalizowanym w transporcie drogowym do krajów Unii Europejskiej. Do dyspozycji klientów jest aż 100 ciężarówek (ciągniki siodłowe z naczepami oraz pojazdy dystrybucyjne do 3,5 t). Potencjał techniczny spółka opiera na nowoczesnej flocie marek Volvo oraz DAF. Średnia wieku pojazdów w firmie wynosi nieco ponad 3 lata i regularnie obniża się z tytułu powiększania floty o nowe ciągniki. Priorytetem Alegre jest elastyczność dostaw oraz indywidualizacja obsługi. Klient może więc liczyć na rozładunek towaru w kilku miejscach, pomoc kierowcy przy rozładunku, dostosowanie do zmiennego zapotrzebowania na transport, adaptację do realiów wielu branż, a przede wszystkim na gwarancję dostawy just in time. Spółka oferuje transport i spedycję towarów o różnej wadze, różnych gabarytach i różnej konsystencji. „Przejeżdżamy 10 000 000 km rocznie, realizujemy ponad 20 000 zleceń w skali roku i przewozimy ponad 300 000 ton towarów rocznie” – odpowiada prezes zarządu Jarosław Buła zapytany o skalę działalności przedsiębiorstwa.

Logistyka w dobrych rękach

Alegre, zgodnie z obraną strategią, sukcesywnie rozwija potencjał w zakresie wsparcia logistycznego swoich klientów. Logistyka magazynowa jako jedna z linii biznesowych jest dedykowana firmom w zakresie łańcucha dostawy – od przywiezienia towaru z fabryki poprzez składowanie, przepakowywanie, nadawanie etykiet i numeracji towarów, kompletowanie, przygotowanie do wysyłki. Firma wprowadza rozwiązania zapewniające wysoką jakość współpracy i optymalizowanie relacji kontrahent – operator. Oferuje usługi logistyki magazynowej i kontraktowej w ramach zarządzania przepływem towarów zarówno dla firm produkcyjnych jak i handlowych. Myśląc o przedsiębiorstwach handlowych Alegre kieruje swoją ofertę również do sklepów internetowych, wykazujących potrzebę wynajmu powierzchni magazynowej oraz obsługi przesyłek. Magazyn pełniąc rolę przeładunkową wykorzystywany jest również w procesie dystrybucji jako narzędzie służące do optymalizacji kosztów dostawy. „Cross-docking realizujemy poprzez zebranie towarów z wielu punktów, przeładowanie oraz skonsolidowanie ich w jedną przesyłkę, która następnie dostarczana jest do jednego odbiorcy lub dekonsolidację dużych przesyłek i dystrybucję do wielu odbiorców” – wyjaśnia prezes Jarosław Buła. Proces ten wymaga dokładnego zsynchronizowania wszystkich procesów przyjmowania i wydawania towarów. Kluczowe jest zastosowanie odpowiedniego oprogramowania, które pozwala na zintegrowanie dostaw i pełną synchronizację operacji logistycznych (ewidencjonowanie, etykietowanie, przygotowanie do wysyłki). W tym celu firma wdrożyła system klasy WMS, przystosowany do współpracy z systemem obsługi logistycznej w rozszerzonej rzeczywistości AR (Augmented Reality) oraz gotowy do integracji z systemami informatycznymi firm kurierskich, a także sklepów on-line.

Nowoczesna i bezpieczna przestrzeń

Alegre oferuje swoim klientom również usługę pasywnego najmu powierzchni magazynowej, która skierowana jest do lokalnego biznesu wykazującego zapotrzebowanie zarówno na krótko-, jak i długoterminowe składowanie produktów. Wybudowana w 2015 roku malborska siedziba Alegre dysponuje nowoczesnym magazynem przystosowanym do wysokiego składowania towarów. W bieżącym roku magazyn został przebudowany, co pozwoliło na zwiększenie powierzchni. „Budowa dodatkowego piętra składowania spowodowała podwojenie dotychczasowej powierzchni magazynowej – tłumaczy prezes Jarosław Buła. Nowe piętro przystosowane zostało do składowania blokowego oraz szeregowego, co umożliwia sprawną logistykę towarów o dużych bryłach oraz nieregularnych nośnikach ładunków, dla których rozwiązania oparte o regały wysokiego składowania są nieefektywne. Zyskaliśmy nie tylko przyrost powierzchni, wzrosła także wydajność zespołu magazynowego, co przełożyło się na przyspieszenie kompletacji oraz załadunków przesyłek” – dodaje prezes. W magazynie stosowana jest metoda składowania towarów według rodzajów asortymentu oraz stref klientów. Oznakowanie stref i obszarów magazynowych oraz ciągów komunikacyjnych czyni ruch w magazynie bezpiecznym oraz pozwala sprawnie zidentyfikować położenie każdej palety. Klient, który zdecyduje się skorzystać z usług przedsiębiorstwa, otrzymuje gwarancję bezpiecznych przeładunków, profesjonalnego składowania, raportowania oraz inwentury towaru i całodobowego monitoringu.