M

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej gościło blisko dwudziestu starostów. Powodem ich wizyty był Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego.

Starostowie z województwa pomorskiego regularnie spotykają się i dyskutują o istotnych dla nich sprawach już od dwudziestu lat. W tej kadencji w sumie zorganizowanych zostało czternaście Konwentów Powiatów Województwa Pomorskiego. Cykliczne spotkania służą wymianie doświadczeń, a kończą się merytorycznymi wnioskami i dyskusjami oraz podejmowaniem wspólnych stanowisk, które następnie przekazywane są do Związku Powiatów Polskich. W każdym ze spotkań uczestniczą zaproszeni goście, przedstawiciele różnych instytucji. Gospodarzem ostatniego z konwentów był powiat wejherowski. Podczas spotkania w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej geodeta powiatowy – Janusz Wenta przedstawił program „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”, zaś dyrektor Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Gdańsku przybliżyła zebranym plany działania Polskiego Czerwonego Krzyża w najbliższym okresie. W trakcie wrześniowego konwentu o oddawaniu krwi mówił Wiktor Tyburski, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Dodatkowo Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przybliżył temat realizacji przedsięwzięcia pn. „Pomorskie Szkolnictwo Zawodowe” oraz Pomorskiego Paktu na Rzecz Edukacji. Z propozycją współpracy z powiatami wyszli Michał Woźniak oraz Sławomir Czarnecki, przedstawiciele Pomorskiego College’u Medycznego. Warto zaznaczyć, że przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego – Mirosław Czapla, w ostatnim czasie odznaczony został przez Związek Powiatów Polskich statuetką „Samorządowiec dwudziestolecia”. Wcześniej starosta malborski za swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej otrzymał w 2010 roku Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada również szereg odznaczeń resortowych, m. in. Złoty Medal za zasługi dla Straży Pożarnej, Srebrny Medal za zasługi dla Policji oraz Medal II stopnia za zasługi dla PCK. Mirosław Czapla jest również „Samorządowcem dziesięciolecia”.

Mirosław Czapla,

starosta malborski

Konwenty Powiatów Województwa Pomorskiego odbywały się praktycznie raz na trzy miesiące. W sumie w ciągu ostatnich czterech lat odbyło się czternaście konwentów, podczas których dyskutowaliśmy o wielu sprawach. Do najistotniejszych z tematów należy zaliczyć przekształcanie szpitala, a także sprawy związane ze służbą zdrowia, oświatą, infrastrukturą drogową czy też sytuacjami kryzysowymi.

Gabriela Lisius,

starosta wejherowski

Głównym priorytetem w trakcie tej kadencji było podniesienie jakości szkolenia zawodowego, związanego z realizacją systemowego projektu wojewódzkiego. Istotna była również poprawa jakości dróg. Zawsze jesienią składamy do wojewody pismo o dofinansowanie z programu dróg lokalnych. W trakcie konwentów podejmowaliśmy również tematy, które pojawiały się na bieżąco.

Janina Kwiecień,

starosta kartuski

Konwenty Powiatów Województwa Pomorskiego za każdym razem organizowane są w innym miejscu po to, aby pokazać dorobek danego regionu, wypromować go i porozmawiać o problemach, które go dotyczą. W tym roku starostowie spotkali się w Bytowie, Barlewiczkach i Wejherowie. Konwent w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej był ostatnim w tej kadencji.