M

Można z niego podziwiać panoramę od Kaszub po Żuławy i niezwykły krajobraz wzgórz morenowych. Przy Zbiorniku Wody Stara Orunia w Gdańsku funkcjonuje nowy punkt widokowy. Teren punktu widokowego także został zagospodarowany – powstał okrągły skwerek z drzewami, ławkami i zdrojem, z którego można napić się wody. O historii samego zbiornika, jego konstrukcji i znaczeniu dla Gdańska dowiemy się z ustawionej tam tablicy. Również dojście do nowej atrakcji zostało całkowicie uporządkowane, ustawiono śmietniki i drogowskazy, a dotarcie na wzniesienie ułatwiają drewniane, terenowe schody. Najlepiej dojść pieszo od małego parkingu, który znajduje się przy ul. Nowiny, między nieruchomościami o numerach 26 a 28, skąd czeka nas kilka minut wędrówki. Punkt widokowy przy Zbiorniku Wody Stara Orunia to już druga atrakcja tego typu – po Zbiorniku Wody Kazimierz – oddana gdańszczanom i turystom przez spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągwo-Kanalizacyjna. Zarówno zbiorniki, jak i związane z nimi punkty widokowe, tworzą tzw. Gdański Szlak Wodociągowy, którego celem jest nadanie nowej funkcji zabytkowym obiektom infrastruktury wodociągowej.