G

Gminą Puck z sukcesem kieruje już od blisko dwudziestu lat. Tadeusz Puszkarczuk opowiada o zrealizowanych projektach i działaniach, które chciałby kontynuować.

Poprawa infrastruktury drogowej, modernizacja bazy oświatowej, czy też rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Na co stawiał Pan w mijającej kadencji?

Mijająca kadencja była w głównej mierze nastawiona na poprawę warunków życia mieszkańców. Stąd też prowadziliśmy intensywne działania zmierzające do ulepszenia infrastruktury drogowej, rozbudowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, rozszerzenia oświetlenia ulicznego oraz polepszenia warunków nauki. Jeżeli chodzi o inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej, to przygotowany został projekt, który kończy proces kanalizacji gminy Puck. Obecnie realizujemy przedostatni etap przedsięwzięcia, który związany jest z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Darzlubiu, Mechowie, Mrzezinie i Brudzewie. Nadto gotowe są już projekty i pozwolenia niezbędne do skanalizowania ostatnich z miejscowości, tj. Domatowa, Domatówka, Leśniewa, Małej i Wielkiej Piaśnicy oraz Sławutówka. Warto nadmienić, że w ciągu ostatnich czterech lat wybudowaliśmy około 15 km sieci wodociągowej. Stale inwestujemy również w rozbudowę i modernizację bazy oświatowej. Obecnie jesteśmy w trakcie termomodernizaji budynków szkół w Mieroszynie, Swarzewie , w zeszłym roku wykonaliśmy termomodernizację szkoły w Gnieżdżewie i Połczynie. Obecnie prowadzimy prace związane z rozbudową szkoły w Połchowie. Udało nam się również utworzyć nowe przedszkole w Żelistrzewie, które przygotowane zostało na przyjęcie 75 przedszkolaków. W ubiegłym roku rozpoczęło działalność Samorządowe Przedszkole w Mieroszynie. Interesujący jest fakt, że każde nowe przedszkole, które powstaje na terenie gminy Puck, bardzo szybko wypełnia się dziećmi.

Z punktu widzenia mieszkańców jednymi z najbardziej wyczekiwanych są inwestycje w poprawę infrastruktury drogowej. Co udało się zrobić w kwestii budowy i remontów dróg?

Bardzo dużo, ale sporo jest jeszcze do zrobienia. W ciągu mijających czterech lat udało nam się wymienić nawierzchnię szutrową na asfaltową na około dwudziestu ulicach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzeb w tym przypadku jest znacznie więcej, ale trzeba wiedzieć, że inwestycje w infrastrukturę drogową rzadko są współfinansowane z zewnątrz. W związku z tym dla nas każda modernizacja drogi to ogromny wysiłek finansowy. Przystępując do różnych działań inwestycyjnych, pod uwagę bierzemy nie tylko potrzeby kierowców, ale też rowerzystów oraz pieszych. Dlatego też realizujemy projekt związany z budową ścieżek rowerowych, które powstają w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R-10 i WTR (R-9)”. W ramach powyższego przedsięwzięcia udało nam się odnowić tzw. Kaczy Winkiel. Dodatkowo modernizowana jest ścieżka rowerowa na trasie Swarzewo–Gnieżdżewo. W ciągu ostatnich czterech lat na terenie gminy Puck przybyło również około czterystu nowych lamp ulicznych. Dodatkowo tradycyjne żarówki systematycznie wymieniamy na nowoczesne i energooszczędne oświetlenie typu LED. Kluczowe ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców są też zakupy mające na celu doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ciągu minionych czterech lat udało nam się zakupić wozy strażackie dla jednostek w Smolnie, Łebczu, Darzlubiu, Mieroszynie, Leśniewie oraz Swarzewie. Dodatkowo doposażyliśmy jednostki w sprzęt, który usprawni pracę strażaków podczas akcji ratunkowo-gaśniczych. Ze szczegółową listą inwestycji, które udało nam się zrealizować w trakcie mijającej kadencji, można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Puck.

Gmina Puck z sukcesem zabiega o dofinansowania unijne oraz rządowe, a także inne środki zewnętrze. W ciągu minionych czterech lat samorząd pozyskał w ten sposób około 45 mln zł. Które działania realizowane są przy wsparciu z zewnątrz?

Staramy się ubiegać o dofinansowanie wszędzie tam, gdzie jest taka możliwość. Dzięki temu większość inwestycji realizujemy z udziałem środków zewnętrznych. W 2014 roku przy wsparciu z Unii Europejskiej udało nam się między innymi zagospodarować centrum Strzelna. Dodatkowo unijne środki pozwoliły na wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Sławutówku. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymaliśmy środki na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W 2015 roku w ramach tzw. schetynówek wybudowaliśmy drogę w Łebczu. 300 tys. zł z Unii Europejskiej otrzymaliśmy na budowę ścieżki rowerowej na trasie GnieżdżewoSwarzewo. W 2016 roku przy unijnym wsparciu w wysokości ponad 1 mln zł realizowaliśmy inwestycję związaną z budową ulicy Żytniej w Żelistrzewie. Unijne dofinansowanie na poziomie ponad 6 mln zł pozwoliło na realizację zadania związanego z podniesieniem jakości kształcenia ogólnego w piętnastu szkołach podstawowych i czterech gimnazjach na terenie gminy Puck. Dzięki pozyskanym środkom udało nam się nie tylko doposażyć placówki oświatowe w nowoczesny sprzęt, ale i przeprowadzić szereg zajęć dodatkowych oraz pozaszkolnych. Dodatkowo projekt pn. „Dziś nauka – jutro praca” zakładał wsparcie nauczycieli w formie doskonalenia zawodowego. W 2016 roku dzięki środkom unijnym udało nam się utworzyć pierwsze samorządowe przedszkole na terenie gminy Puck. Nadto przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki w Rekowie Górnym, Mieroszynie i Leśniewie powstały nowe boiska wielofunkcyjne. W 2017 roku udało nam się pozyskać dofinansowanie w wysokości blisko 4 mln zł na termomodernizację budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie, Wiejskiego Domu Kultury w Strzelnie oraz szkół w Połczynie, Gnieżdżewie, Swarzewie oraz Mieroszynie. Przy wsparciu z Unii Europejskiej w wysokości ponad 9 mln zł realizujemy też projekt związany z budową tras rowerowych o znaczeniu międzynarodowym. Na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych udało nam się pozyskać dofinansowanie w wysokości blisko 500 tys. zł. Prawie milion zł z Unii Europejskiej otrzymaliśmy na realizację projektu, którego głównym celem jest poprawa sytuacji mieszkańców na rynku pracy. W tym roku udało nam się pozyskać 300 tys. zł na zagospodarowanie stawu w Połchowie. Rekordowe dofinansowanie w wysokości ponad 13 mln zł uzyskaliśmy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Darzlubiu, Brudzewie, Mechowie i Mrzezinie. Dofinansowanie z Unii Europejskiej pozwoliło nam także na utworzenie ponad 130 nowych miejsc przedszkolnych. Udało nam się również pozyskać wsparcie na utworzenie żłobka samorządowego w Starzynie. Przy wsparciu z Ministerstwa Sportu i Turystyki będziemy realizować projekt związany z budową strefy rekreacyjno-sportowej w Swarzewie. Udało nam się też otrzymać dofinansowanie na budowę budynku usługowego i informacji turystycznej w Osłoninie. Nadto do Ministerstwa Sportu i Turystyki złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy szkole w Połchowie.

Funkcję wójta sprawuje Pan od blisko dwudziestu lat. Co uważa Pan za swoje największe osiągnięcie?

Cieszę się, że udało nam się w znacznym stopniu poprawić stan gminnej bazy oświatowej. Jak obejmowałem urząd wójta, to nie była ona w najlepszej kondycji. Dzisiaj nie musimy się wstydzić naszych szkół, które są świetnie wyposażone i spełniają wszystkie wymogi. Placówki oświatowe zostały nie tylko doposażone i odnowione, ale też utworzono nowe. W sumie powstało pięć szkół, których budowa wymagała od nas ogromnego wysiłku finansowego. Zadowolony jestem również ze stopnia skanalizowania gminy Puck. Oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że prace związane z budową sieci kanalizacyjnej będzie trzeba nadal kontynuować, bo mieszkańców cały czas przybywa, ale sporo udało się już zrobić. Obecnie gmina Puck skanalizowana jest na poziomie 82 proc. Przez czas, w którym sprawuje urząd wójta, znacznej poprawie uległa infrastruktura drogowa. Udało nam się zmodernizować bądź wybudować kilkadziesiąt ulic. Piętnaście lat temu na terenie gminy Puck funkcjonowało 1800 lamp ulicznych. Obecnie jest ich ponad dwa razy więcej. Poprawił się też dostęp mieszkańców do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Wybudowanych zostało w sumie piętnaście boisk wielofunkcyjnych, w tym dwa orliki. Podjęliśmy również działania zmierzające do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców. Zrealizowaliśmy projekt, w ramach którego 350 rodzin wyposażyliśmy w sprzęt komputerowy i zapewniliśmy im kilkuletni, bezpłatny dostęp do internetu. Poprawiliśmy też dostęp do przedszkoli. Jeszcze dziesięć lat temu na terenie gminy Puck było 308 przedszkolaków. W tym roku 1075 dzieci uczęszcza do placówek przedszkolnych. Jestem też dumny z tego, że udało mi się współpracować z radami gmin wszystkich kadencji. Obyło się bez większych konfliktów, a do porozumienia dochodziliśmy poprzez dialog, dzięki czemu udało nam się tyle zadań zrealizować.

Czego nie udało się do końca zrealizować? Jakie działania wymagają kontynuacji i zaangażowania ze strony Urzędu Gminy Puck?

Na pewno trzeba kontynuować działania związane z poprawą infrastruktury drogowej. W dalszym ciągu należy inwestować w poprawę bazy oświatowej i budowę kanalizacji oraz montaż oświetlenia ulicznego. Choć systematycznie staramy się zagospodarowywać przestrzeń publiczną, to konieczne są kolejne działania w tym zakresie. Niezbędne są też przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju turystyki. Powinniśmy wykorzystać nasze atrakcyjne położenie nad Zatoką Pucką. Będziemy zmierzać do tego, aby na terenie gminy Puck funkcjonowały kąpieliska.

Zdecydował się Pan ponownie ubiegać o fotel wójta. Skąd ta decyzja?

Rozpocząłem sporo zadań, które chciałbym dokończyć. Myślę, że gmina zmierza w dobrym kierunku. Chcę dalej podążać tą drogą po to, aby mieszkańcom żyło się lepiej. Realizacja planu, który przyjęliśmy, pozwoli nie tylko na zapewnienie mieszkańcom podstawowych potrzeb, ale i sprawi, że będzie żyło im się wygodniej oraz bezpieczniej.