J

Jako marszałek województwa uczestniczyłem w procesie powstawania PFR od samego początku. Dzisiaj widzę jak długa droga za nami i ile udało się osiągnąć.

Firma powstała z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego w listopadzie 2015 roku. Jest pionierskim rozwiązaniem stworzonym do zarządzania środkami finansowymi samorządu pochodzącymi z instrumentów zwrotnych. Widząc jak skutecznie wspiera start-upy oraz małe i średnie firmy, używając do tego unijnych pieniędzy „z ponownego obiegu”, również inne województwa zaczęły tworzyć własne, regionalne fundusze. Warto jednak pamiętać kto był pierwszy, kto przecierał drogę i wytyczał kierunek. Sukces PFR jest imponujący i bardzo wymierny – od momentu powstania razem ze swoimi partnerami PFR przekazał pomorskim przedsiębiorstwom środki o łącznej wartości ponad 100 milionów złotych. Zdążył w ten sposób zapracować na solidną markę. Pomorski Fundusz Rozwoju wrósł w lokalny krajobraz pożyczek i poręczeń, stając się stabilnym gwarantem i transparentnym przekazicielem pieniędzy dla małego i średniego biznesu. Szczególne zainteresowanie klientów budzi oferta skonstruowana dla start-upów – PFR nie wymaga przedstawiania historii kredytowej, co w wypadku tych dopiero raczkujących firm jest niezwykle istotne. Autorska oferta Pomorskiego Funduszu Rozwoju, składająca się aktualnie z trzech produktów – „Małej Pożyczki”, „Pożyczki Turystycznej” i „Pożyczki na Zatrudnienie” jest realizowana przez grono wiarygodnych i rzetelnych pośredników finansowych. Na rozstrzygnięcie w tym roku czeka jeszcze przetarg, w którym PFR chce przekazać 40 milionów złotych na kolejne autorskie produkty: „Pożyczkę eksportową” i „Pożyczkę Nieruchomość dla Biznesu”. Przed kilkoma dniami Fundusz, realizując swoją strategię, przekroczył kolejny kamień milowy w historii rozwoju firmy – zawarł dwie umowy o przeniesieniu i cesji umów operacyjnych zawartych pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Bankiem Ochrony Środowiska oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na mocy zawartych umów PFR przejął prawa i obowiązki Europejskiego Banku Inwestycyjnego jako Menadżer środków przeznaczonych na rozwój obszarów miejskich dla województwa pomorskiego. Dzięki podpisanym umowom niebawem oferta Spółki poszerzy się o nowe produkty związane z projektami miejskimi i efektywnością energetyczną. Fundusz cechuje dynamizm i rzetelność, o czym przekonani są wszyscy, którzy do tej pory zdążyli zapoznać się z jego działalnością. Spółka staje się także znaczącym podmiotem na regionalnym rynku wsparcia dla MŚP oraz rozwoju obszarów miejskich zarządzając kwotą około 700 milionów złotych. Liczę, że Państwo również zaufają Spółce i skorzystają z oferowanego wsparcia.