W

Wraz z początkiem miesiąca weszły w życie nowe przepisy, które sankcjonują jazdę bez dowodu rejestracyjnego i polisy OC.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte w tych dokumentach będą dostępne w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Dostęp do nich – w tym informacji do badań technicznych samochodu, polisy OC i informacji o właścicielu pojazdu – będzie miała również Policja oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD). Obecnie nie ma potrzeby wzywania Policji przy stłuczkach, jeżeli szkody dotyczą tylko pojazdów, a uczestnicy zdarzenia mogą się porozumieć. Co do zasady Policja powinna interweniować w wypadkach, czyli wtedy, kiedy jeden z uczestników odniósł obrażenia i gdy sprawca uciekł lub może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Kolejną sytuacją, kiedy należy wezwać Policję jest brak porozumienia między kierowcami. Posiadacze smartfonów mogą również pobrać aplikację Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Narzędzie pozwala sprawdzić na miejscu kolizji, czy auto sprawcy posiada polisę. Wystarczy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu. Nowe przepisy dotyczą wszystkich samochodów zarejestrowanych na terenie Polski, bez względu na to, czy jest to samochód osobowy czy ciężarowy.

Piotr Dyszlewicz,

zastępca dyrektora ds. likwidacji szkód detalicznych ERGO Hestii.

– Nowe przepisy niejako wymuszają na nas, aby wspólne oświadczenie spisać z dbałością o szczegóły. Oświadczenie powinno zawierać informacje opisujące przebieg zdarzenia oraz dane wszystkich uczestników i pojazdów. Z oświadczenia powinno jasno wynikać, kto spowodował zdarzenie drogowe. Należy dopilnować również, aby we wspólnym oświadczeniu wpisany był poprawny numer rejestracyjny auta sprawcy, a jeśli jest to możliwe, to dodatkowo także numer nadwozia (VIN). Dzięki tym danym bez problemu ustalimy ubezpieczyciela sprawcy korzystając z wyszukiwarki na stronie UFG albo po prostu zgłaszając się do swojego ubezpieczyciela.

Agnieszka Madziar,

ekspert z Biura Ubezpieczeń Indywidualnych ERGO Hestii

Polska nie jest jedynym krajem, który stosuje takie przepisy wobec użytkowników pojazdów. Nowe regulacje sprawdziły się już w innych krajach europejskich. To również kolejny krok w budowaniu wzajemnego zaufania pomiędzy kierowcami. Nadal musimy pamiętać o konieczności posiadania przy sobie prawa jazdy, bo za brak tego dokumentu w dalszym ciągu możemy otrzymać mandat.

Prosta i przyjazna
likwidacja szkód
– w Twoim smartfonie

ERGO Hestia wdrożyła aplikację Pomoc Online, która dzięki technologii umożliwia zdalne przeprowadzenie procesu oględzin i znacznie upraszcza likwidację szkód. Korzystając z aplikacji Pomoc Online w dowolnym miejscu i czasie możemy sprawdzić, które dokumenty są niezbędne do wydania decyzji w zgłoszonej przez nas szkodzie. Ponadto możemy zweryfikować, czy dany dokument (np. dowód rejestracyjny, notatka policyjna, czy oświadczenie o przebiegu zdarzenia) dotarł już do opiekuna szkody i czy został zweryfikowany. Narzędzie daje nam również możliwość przeprowadzenia zdalnych oględzin zarówno w szkodach komunikacyjnych, jak i majątkowych. Pozwala na wykonanie oględzin uszkodzonych części podczas połączenia wideo na żywo z opiekunem szkody. Aplikacja Pomoc Online to również powiadomienia o kolejnych etapach w przebiegu likwidacji, informacje o bieżącym statusie szkody oraz możliwość zapoznania się z treścią decyzji o wypłacie odszkodowania.