Z

Z Joanną Witkowską, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku rozmawia Zdzisława Mochnacz.

Jaka jest idea Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości?

Przede wszystkim promowanie szeroko pojętej przedsiębiorczości w wymiarze nie tylko ekonomicznym, gdzie kojarzona jest przede wszystkim z zakładaniem własnego biznesu, ale także w społecznym. Chcemy pokazywać przedsiębiorczość jako życiową postawę, nie bojącą się pewnego ryzyka i wyzwań, promować nastawienie na rozwój i kształcenie przez całe życie. Przypomnieć mieszkańcom Pomorza, że bycie przedsiębiorczym oznacza także wykazywanie się inicjatywą w podejmowaniu różnorodnych działań, kreatywnym podejściem do sytuacji w których się znajdujemy, samodzielnością w podejmowaniu decyzji ale i odpowiedzialnością za to co robimy w życiu. Chcemy, żeby trend rozwoju gospodarczego utrzymywał się na Pomorzu, by wykształceni absolwenci szkół nie szukali pracy poza granicami naszego województwa, bo potrzebujemy ich tutaj, na miejscu. Tworzenie proaktywnych postaw i rozwijanie przedsiębiorczości w różnych aspektach to działanie w interesie naszego regionu.

Komu jest dedykowany Pomorski Dzień Przedsiębiorczości w naszym regionie?

Wydarzenie ma być okazją do inspiracji dla tych osób, które myślą nad założeniem własnej działalności gospodarczej, rozbudzić chęć do podejmowania nowych wyzwań i pokazać szerokie instytucjonalne wsparcie przedsiębiorców. Zgodnie z ideą przedsiębiorczości nie każdy musi zostać właścicielem firmy, ale każdy może być przedsiębiorczy, stąd obecność na wydarzeniu młodych Pomorzan. Szczególne zaproszenie kierujemy też do przedsiębiorców. Chcielibyśmy spotkać się z nimi w Malborku i wspólnie podczas śniadania biznesowego zastanowić się jak usprawnić rekrutację w firmach i dopasowywać szkolenia, żeby rozwijać kompetencje pracowników adekwatnie do potrzeb firmy.

Jakie atrakcje czekają odwiedzających centralne wydarzenie Dnia Przedsiębiorczości, które w tym roku odbędzie się w Gdańsku?

Centralne wydarzenie organizowane będzie w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim, a adresatem wydarzenia mają być osoby młode, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci. Specjalnie dla niech została przygotowana gra miejska, podczas której uczestnicy odwiedzą wskazane przez nas firmy i wykonywać będą różnorodne zadania sprawdzające kompetencje składające się na postawę przedsiębiorczą: współpraca, komunikatywność, planowanie, kreatywność, analiza i selekcja danych. Poza grą miejską na odwiedzających czekają wykłady i prelekcje motywacyjne prowadzone przez znanych i lubianych blogerów i youtuberów. Prelekcje przeplatane będą krótkimi wystąpieniami osób, które postawiły w życiu na przedsiębiorczość i opowiedzą jakie kompetencje pomogły im w rozwijaniu swojej zawodowej ścieżki.