T

Tegoroczne Dożynki Powiatu Sztumskiego były połączone z otwarciem nowych
warsztatów i pracowni dydaktycznych w ZSZ w Barlewiczkach.

Dożynki rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Anny w Sztumie, po której dożynkowy korowód przeszedł do Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Po tradycyjnych obrzędach dożynkowych zebrani goście przeszli pod nowo wybudowane warsztaty, gdzie nastąpiło ich oficjalne otwarcie. – W tym roku połączyliśmy Dożynki Powiatowe oraz Dni Powiatu Sztumskiego, żeby przypomnieć o naszym powiecie, o tym, że on jest, że się wydzielił trochę później niż pozostałe – mówi Starosta Wojciech Cymerys. W ocenie starosty powiat sztumski wyróżnia przede wszystkim aktywność mieszkańców. – Nasi mieszkańcy są na tyle aktywni, że dużo rzeczy nam się tutaj udaje – ocenia Cymerys. – W okresie minionych 16 lat, przy wsparciu funduszy zewnętrznych, zrealizowaliśmy szereg ważnych dla społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu inwestycji. Przebudowaliśmy ponad 93 kilometry dróg powiatowych, wybudowaliśmy, wyremontowaliśmy i doposażyliśmy szkoły, przeprowadziliśmy kompleksową termomodernizację obiektów publicznych, wybudowaliśmy halę sportową oraz boiska, zbudowaliśmy przystań żeglarską, utworzyliśmy Oddział Intensywnej Opieki Medycznej przy SP ZOZ w Sztumie i zmodernizowaliśmy dach szpitala. Kładliśmy nacisk na poprawę bezpieczeństwa publicznego, ochronę zdrowia, edukację, sport i aktywizację osób niepełnosprawnych. Do powstania nowoczesnych warsztatów i pracowni dydaktycznych w Barlewiczkach, zdaniem starosty, przyczyniło się wiele osób. – Na pewno Pan Sebastian Szota, który w naszym starostwie zajmuje się pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, ale trzeba też podkreślić ogromną rolę nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych pod kierownictwem Pani Dyrektor Marzeny Zawiszy. To oni musieli wykazać się największą inicjatywą – przyznaje Cymerys. – Jestem pod wrażeniem, bo też kończyłem szkołę techniczną i nasze wyposażenie warsztatowe przypominało czasy minione, a to wyprzedza czasy. Nawet pracodawcy, którzy byli na otwarciu, mówią, że nie mają takich maszyn.