Z

Za wdrażanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym Gdynia została wyróżniona w jednym z największych ekologicznych konkursów miejskich.

Eco-Miasto to konkurs, który umożliwia samorządom wymianę doświadczeń na temat realizacji przedsięwzięć zrównoważonego rozwoju. W szóstej edycji zmagań wzięło udział blisko pięćdziesiąt miast. Samorządy rywalizowały w pięciu kategoriach, tj. gospodarka wodna, efektywność energetyczna budynków, mobilność zrównoważona, zieleń miejska, a jakość powietrza oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Gdynia otrzymała wyróżnienie w kategorii „gospodarka o obiegu zamkniętym” wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców. – Nasze miasto rozwija się w sposób zrównoważony, czego dowodem są liczne wyróżnienia w tym zakresie, łącznie z tym przyznanym nam w konkursie Eco-Miasto – mówi Bartosz Frankowski, naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. Rozdanie nagród i wyróżnień w konkursie Eco-Miasto było częścią konferencji pn. „Innowacyjne Eco-Miasto”.