W

Wchodząca niedługo w życia zmiana dotycząca ochrony danych osobowych, bezpieczeńśtwo w firmie, cyberbezpieczeństwo oraz przepisy BHP – to główne tematy cyklu konferencji, jakie niedawno zorganizował Kaszubski Związek Pracodawców.

Konferencje odbyły się w Żukowie, Bytowie i Kościerzynie. Zainteresowanie było ogromne, gdyż zmieniające się przepisy są ważne dla każdego przedsiębiorcy. I o ile duże firmy, zatrudniające radców prawnych i księgowych, nie powinnymieć problemów z wdrożeniem nowego prawa, to dla małych i średnich przedsiębiorstw może to być spore obciążenie. – Zorganizowaliśmy konferencje pod hasłem „Bezpieczeństwo w Twoich rękach”, aby zasygnalizować właścicielom firm i kadrze zarządzającej wagę problemu oraz wymienić się doświadczeniami – Wyjaśnia Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców z siedzibą w Żukowie. – Najistotniejszym tematem były wchodzące w życie już w maju przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Każda firma, od najmniejszej do największej, musi się do nich dostosować. Jest to problem dla małych firm, zatrudniających kilku czy kilkunastu pracowników, gdyż zazwyczaj te firmy nie mają swoich prawników, którzy na bieżąco monitorują zmiany w prawie. Właściciele takich przedsiębiorstw często nie mają wiedzy, jak istotne zmiany będą wprowadzone. Choćby to, w jaki sposób przechopwywane są dokumenty zawierające dane osobowe – jeśli np. na biurku będzie leżeć czyjeś CV, które inne osoby będą mogły przeczytać, to jest to już naruszenie przepisów i grożą za to sankcje prawne. Podczas spotkań padło wiele pytań, każda firma ma bowiem swoją specyfikę i ich właściciele i prezesi byli zainteresowani konkretnymi sytuacjami. Pytano więc o monitoring wewnętrzny (przepisy ograniczają możliwość korzystania z monitoringu na terenie zakładów pracy a w wielu przypadkach pracownicy będą musieli wyrazić na to pisemną zgodę), o sposobu zabezpieczania i przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe, o to, kiedy pracownicy będą musieli wyrazić zgodę przy wpisywaniu ich na różnego rodzaju wykazy i listy, itp. – To niezmiernie ważne kwestie, gdyż ewentualne kary za niedopatrzenia są ogromne – dodaje Zbigniew Jarecki. – Firmy będą więc musiały opracować procedury, kontrolować obieg dokumentów, wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przechowywanie dokumentacji i wiele innych kwestii. A trzeba pamiętać, że – jak w przypadku każdych przepisów – mogą być różnice w ich interpretacji, co z kolei może sprawić wiele problemów przedsiębiorcom. Podczas konferencji porad przedsiębiorcom udzielali prawnicy. W spotkaniach wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych, firm z różnych branż i instytucji finansowych. Właściciele przedsiębiorstw mogli też skorzystać z indywidualnych konsultacji.