Z

Z Henrykiem Skwarło, wójtem gminy Wejherowo, o kończącej się właśnie kadencji i perspektywach rozwoju gminy na kolejne lata, rozmawia Rafał Korbut.

Czy minione 4 lata można uznać za sukces, czy udało się zrealizować większość założonych celów?

– To były bardzo pracowite 4 lata. Efekty podjętych działań widoczne są na wielu polach pracy samorządu. Udało nam się zrealizować większość zaplanowanych zadań, które znacząco poprawiły komfort życia mieszkańców. Wiele miejscowości w gminie połączyliśmy nowymi drogami i zmodernizowaliśmy osiedlowe. Przykładami mogą tu być: kompleksowa budowa ul. Południowej łączącej Gościcino z ul. Sucharskiego w Wejherowie, budowa ul. Brzozowej w Gowinie oraz ul. Gowińskiej i Łąkowej w Ustarbowie, ul. Kazimierza Grubby łączącej Gościcino z Gowinem. Zmodernizowaliśmy chociażby ul. Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze, Starowiejską w Gowinie, Jana Pawła II w Gościcinie, Szeroką w Górze, ul. Orzechową, Wodną i Okrężną w Bolszewie. W Gościcinie powstał węzeł integracyjny. Łącznie wybudowaliśmy ponad 13 km nowych dróg. Z budową dróg wiązała się również rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Obecnie ok. 60% mieszkańców ma podłączenie do kanalizacji (powstało ok. 100 km sieci). Modernizujemy także stacje uzdatniania wody.

Udało się też zrealizować zadania, które przyczyniają się do oszczędności środków finansowych i do poprawy bezpieczeństwa. Jakie to zadania?

– Na znaczne obniżenie kosztów wpływa przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej gminy. Sukcesywnie modernizujemy też oświetlenie w Gminie Wejherowo. Natomiast o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom dbamy poprzez rozbudowywanie strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych (rozbudowaliśmy remizę w Górze i Gościcinie), zakup samochodów strażackich i nowoczesnego sprzętu ratowniczego.

A co z edukacją, rozrywką i kulturą?

– Bardzo istotne jest dla nas rozbudowywanie placówek oświatowych wraz z zapewnieniem infrastruktury spełniającej najwyższe standardy. Oddaliśmy do użytku rozbudowaną, zupełnie nową część Szkoły Podstawowej w Bolszewie i Szkoły Podstawowej w Gowinie. Powstały też kolejne strefy rekreacyjno-sportowe z największą znajdującą się w Gościcinie. Mieszkańcy mogą korzystać ze świetlic wiejskich. Z nowego miejsca do spotkań ucieszyli się ostatnio mieszkańcy Ustarbowa, a kolejne powstają w Kąpinie i w Bieszkowicach – tu na bazie budynków po byłym ośrodku powstaje Centrum Integracji i Kultury WODNIK.

W których dziedzinach szczególnie widać rozwój gminy?

– Rozwój gminy widać w wielu dziedzinach. Od 2010 roku sukcesywnie dążymy do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców gminy Wejherowo. W mijającej kadencji skupiliśmy się na ulepszaniu infrastruktury drogowej, oświatowej, sportowo-rekreacyjnej i rozbudowie sieci kanalizacyjno-wodociągowej. Ponadto mieszkańcy przez cały rok mogą korzystać z bogatej oferty kulturalnej.

Co uznaje Pan za największy sukces minionej kadencji?

– Znakomita większość ukończonych przedsięwzięć wykonana została ze znacznym udziałem dofinansowania zewnętrznego. Szybkie tempo realizacji kolejnych zadań, związane było przede wszystkim ze stale wzrastającą liczbą mieszkańców gminy, która ze stanu ponad 22 tys. w roku 2014 zwiększyła się do ponad 24,8 tys. w roku 2018. Dynamiczne zasiedlanie kolejnych miejscowości gminy jest dla nas dużym wyzwaniem. Nie mniej jednak wszystkie, podjęte w mijającej kadencji decyzje, zmierzały do sprostania temu wyzwaniu i wiele z nich przyczyniło się do stworzenia nowoczesnego i rozwiniętego samorządu. Dzięki pozyskanym środkom mogliśmy zrealizować i dalej realizujemy wiele istotnych projektów.

Jak układała się współpraca z innymi samorządami oraz instytucjami i organizacjami?

– Gmina Wejherowo jest otwarta na współpracę z jednostkami z sektora publicznego, jak i prywatnego. Efekty współpracy są widoczne w wielu dziedzinach, w tym w sferze drogowej, kanalizacyjno-wodociągowej, rekreacyjno-sportowej, kulturalno-edukacyjnej, społecznej. Przykłady inwestycji wykonanych wspólnie z Powiatem Wejherowskim to drogi: Bolszewo-Góra, Zamostne-Zelewo, Zbychowo-Gniewowo, chodnik w Zbychowie. Dzięki partnerskim relacjom i efektywnej współpracy Gmina Wejherowo stała się świetną przestrzenią do zamieszkania, jak i tworzenia nowych miejsc pracy.

Jakie najważniejsze wyzwania stoją przed samorządem na najbliższe 5 lat?

– Zamierzamy kontynuować rozpoczęte zadania, inwestycje i realizować wiele nowych zadań zarówno drogowych, jak i edukacyjnych. Chcemy dalej modernizować drogi (np. udostępnienie drogi Zbychowo-Reda, kontynuacja budowy ul. Jana Pawła II wraz z mostem w Gościcinie), rozbudowywać sieć kanalizacyjną i wodociągową, dostosowywać budynki i placówki do potrzeb mieszkańców oraz budować nowe. Zamierzamy dalej aktywnie pracować na rzecz mieszkańców.