A

Apel pod tym tytułem został wystosowany względem lokalnych przedsiębiorców przez Kaszubski Związek Pracodawców.

W piśmie zwrócono uwagę przede wszystkim na przepisy regulujące formę zatrudnienia cudzoziemców z uwzględnieniem aktualnej kondycji regionalnego rynku pracy. Czy apel skłoni kaszubskich przedsiębiorców do refleksji?

Istne oblężenie
Rok 2018 to czas oblężenia rodzimego rynku pracy przez cudzoziemców. Świadczą o tym statystyki zawarte w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dane znajdujące się w raporcie mówią nam o dynamicznym wzroście liczby wydanych przez wojewodów zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Wzrost ten oscyluje w granicach 100% w stosunku do roku 2016. Zwiększa się także liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na rzecz osób spoza granic RP. W tym przypadku tendencja wzrostowa mówi nam o poziomie 40% w stosunku do roku ubiegłego. Owe statystyki mają wpływ na kondycję rodzimego rynku pracy o czym doskonale wie Kaszubski Związek Pracodawców, który postanowił wystosować apel względem lokalnych przedsiębiorców.

Niepokojące sygnały
Twórcy apelu na wstępie definiują trudną sytuację rynku pracy, która odbija się negatywnie na regionalnych przedsiębiorstwach. Braki kadrowe dają się we znaki nie tylko samym przedsiębiorcom, ale także konsumentom i usługobiorcom. Zatrudnienie cudzoziemców to szansa na zwiększenie potencjału oraz rozwój. W treści apelu możemy wyczytać, iż do KZP docierają niepokojące sygnały dotyczącego tego rodzaju zatrudnień. Oto fragment oficjalnego pisma : „…Docierają do nas jednak sporadyczne sygnały o niewłaściwym traktowaniu pracowników przez samych pracodawców, którzy zatrudniają obcokrajowców bezpośrednio, a znacznie częściej o niewłaściwym traktowaniu tych pracowników przez agencje pośrednictwa pracy. Firmy organizujące pracowników z zagranicy są potrzebne i niezbędne, a dla przedsiębiorcy jest to wygodne rozwiązanie zdejmujące z niego całe odium formalności i labilności potencjalnych pracowników…” Kaszubski Związek Pracodawców w swym komunikacie zwraca szczególną uwagę na formalności dotyczące zatrudnienia. W tym przypadku istotnym aspektem jest forma pobytu oraz pozwoleń na pracę. Kluczowe mankamenty dotyczą warunków socjalnych oraz opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego. Owe kwestie bardzo często pomijane są nie tylko przez samych przedsiębiorców, ale także przez agencje pośrednictwa pracy. W związku z wyszczególnieniem tych wątków Związek uwypuklił w treści apelu najważniejsze zasady dotyczące zatrudniania cudzoziemców.

5 przykazań związkowych
Pierwsza zasada odnosi się do legalnej formy zatrudnienia – zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Te z kolei z racji dynamicznych zmian i niedoprecyzowania mogą stanowić utrudnienia natury formalnej zwłaszcza dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. Druga z zasad dotyczy wyrównania wysokości płac na danych stanowiskach. Nie sposób nie domyślić się, iż właściciele firm poszukują oszczędności w obszarach w których jest to możliwe, a niższe stawki i etatowe redukcje są w tym przypadku wodą na młyn dla ekonomicznej kondycji danej firmy. Kolejne zasady mają związek z pomocą dotyczącą zakwaterowania pracowników spoza granic kraju, rzetelnej współpracy przedsiębiorstw z agencjami pośrednictwa pracy oraz pomocy przy osiedlaniu się w naszym kraju – innymi słowy aklimatyzacji.