N

Nowy obiekt dla amatorów łyżwiarstwa, hokeja i curlingu powstanie na południu Gdańska. Całoroczne lodowisko ma zostać wybudowane w latach 2021-22. – W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy przeprowadzaliśmy analizy rynku sportów zimowych, rozmawialiśmy ze środowiskami zainteresowanymi powstaniem lodowiska – mówi Paweł Adamowicz. – Chcielibyśmy, aby ta inwestycja powstała w ścisłej współpracy ze środowiskiem użytkowników – dodaje prezydent Gdańska. W przyszłym roku ma powstać koncepcja nowej inwestycji, uwzględniająca różne warianty. Wybór projektu nastąpi do końca 2019 roku. W 2020 roku opracowana powinna być dokumentacja projektowa. Rok 2021 to uzyskanie pozwolenia na budowę, wybór modelu finansowego oraz rozpoczęcie procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót. Budowa obiektu planowana jest na lata 2021 – 22.