G

Gdańsk już po raz kolejny otrzymał certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji”.

Fundacja rozwoju edukacji i szkolnictwa wyższego przyznała miastu również nadzwyczajne wyróżnienie za największy progres w dziedzinie projektowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań w edukacji w stosunku do poprzedniego postępowania certyfikacyjnego. Prezydent Paweł Adamowicz oraz jego zastępca, Piotr Kowalczuk, otrzymany już po raz trzeci przez miasto certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji” dedykują wszystkim osobom zaangażowanym w pracę na rzecz edukacji, oświaty, wychowania i rozwoju w Gdańsku. – Razem na rzecz i po stronie przedszkolaków oraz uczniów we współpracy ze wszystkimi partnerami placówek oświatowych – podkreśla zastępca prezydenta ds. polityki społecznej, zaznaczając, że miasto nie osiągnęłoby tego sukcesu, gdyby nie ciężka wspólna praca wielu ludzi. Piotr Kowalczuk wyjaśnia, że Gdańsk otrzymał certyfikat, bo spełnia wysokie kryteria jego przyznawania, m.in. w sposób szczególny dba o rozwój szkolnictwa na swoim terenie oraz wyróżnia się pod względem inwestycji w oświatę.