W

Wypożyczalnie jednośladów i aut osobowych dobrze przyjęły się w naszym kraju. O ich popularności świadczy liczba użytkowników.

Do obecnie działających może dołączyć wkrótce nowa, tym razem dedykowana osobom niepełnosprawnym. Z blisko 4 mln Polaków, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ok. 200 tys. posiada uprawnienia do kierowania pojazdami. Jeszcze mniej ma własne auto. Powód w większości przypadków jest ten sam – fundusze. Po pierwsze na zakup pojazdu, po drugie na specjalistyczną adaptację, która może pochłonąć nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wychodząc naprzeciw potrzeb osób z dysfunkcjami narządów ruchu Instytut Transportu Samochodowego powołał już 3 lata temu Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych – pierwszą w Polsce instytucję, która w kompleksowy sposób umożliwia osobom niepełnosprawnym ruchowo mobilność na poziomie osób w pełni zdrowych. – W ramach rozszerzania oferty Centrum przygotujemy platformę carsharingową działającą pilotażowo na terenie Warszawy. Rozwiązanie bazujące na istniejących już technologiach dedykujemy osobom niepełnosprawnym, które potrzebują okazjonalnego i wyspecjalizowanego środka lokomocji. Wychodzimy z prostego założenia, że przy ograniczonych funduszach lepiej jest wypożyczyć, niż kupować auto, które i tak przez większość czasu stoi nieużywane – tłumaczy prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, w którym funkcjonuje Centrum.