W

„Wysoka jakość. Najlepsi grają w jednej lidze!” – pod takim hasłem w Gdańsku zorganizowano spotkanie, w którym wzięli udział szkoleniowcy i specjaliści z branży związanych z ruchem drogowym.

Wcześniej w Warszawie odbyło się seminarium „Rozwój innowacyjnych kwalifikacji w transporcie drogowym”. Podczas seminarium rozmawiano m.in. o wprowadzeniu koniecznych zmian w zawodach instruktora i egzaminatora. Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Polskiego Klastra Edukacyjnego. Współorganizatorem byli Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Grupa IMAGE. Wsparcia udzielili: Międzynarodowa Szkoła Wyższa Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Przemysłowy Instytut Motoryzacji i Instytut Badań Edukacyjnych. Tomasz Piętka z Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury omówił zmiany statusu zawodów instruktora i egzaminatora wraz ze zmianami przepisów prawa oraz potrzeby i oczekiwania w tym zakresie. W drugiej części seminarium odbyła się dyskusja nt. społecznej inicjatywy nieobojętnych na rzecz powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów. Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie Tomasza Matuszewskiego, Rzecznika Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy, który przedstawił „Deklarację 13 Listopada”. Prezes Polskiego Klastra Edukacyjnego, Witold Wiśniewski, omówił koncepcję prac i konsultacji dotyczących procesu powoływania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów. Zaproponował też strukturę organizacyjną, w ramach której powinny działać poszczególne zespoły. Podkreślając zakres trudności, zaprosił i zachęcał do współpracy wszystkich obecnych w ramach poszczególnych struktur społecznych. W związku z w/w inicjatywą pod koniec listopada w Gdańsku odbyło się spotkanie branżowe zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „POLDEK” oraz Polski Klaster Edukacyjny pn. „Wysoka jakość. Najlepsi grają w jednej lidze!”. Na spotkanie przybyli przedstawiciele środowiska instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy z całego województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jednym z tematów było zapoznanie przybyłych z Inicjatywą powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów, w skrócie SZIE. Obecnie osiemnaście zawodów w naszym kraju ma swoje samorządy zawodowe. Są to zawody zaufania publicznego – takie jak np. : lekarz czy adwokat. Instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy mogą dążyć do tego, by ich zawody zostały uznane za zawody zaufania publicznego. Ich sposób pracy wpływa bowiem bezpośrednio na stan bezpieczeństwa na polskich drogach. Praca tej grupy społecznej znajduje swoje odbicie w zdrowiu i życiu kursantów, przyszłych kierowców. Idea powołania Samorządu Zawodowego, która spotkała się dużym zainteresowaniem uczestników spotkania, wzbudza coraz więcej emocji na terenie całego kraju. Obecny stan prawny wywołuje bowiem wiele kontrowersji nie tylko w formie szkolenia, ale również egzaminowania. Wielu osobom zależy na usystematyzowaniu prawa i doprowadzeniu do stanu, w którym zawód instruktora i egzaminatora będzie poważany, a wspomniani będą mieli też faktyczny wpływ na legislaturę oraz jakość wychodzących spod ich skrzydeł młodych kierowców (w tym również kierowców zawodowych).